webanalytics

Соціально-економічне становище Миколаївської області за січень–квітень 2016 року

 

Демографічна ситуація. На 1 квітня 2016р. в області, за оцінкою, проживало 1156,5 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність наявного населення скоротилася на 1727 осіб.

За цей час в області народилось 2711 дітей, померло – 4642 особи; прибуло до регіону 2857 осіб, вибуло за його межі – 2653.

Соціальний захист. У січні–квітні 2016р. за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулось 37,1 тис. домогосподарств регіону. Призначено субсидії 46,2 тис. (з урахуванням домогосподарств, які звернулись за ними наприкінці 2015р.) у сумі 33 млн.грн.

Крім того, 12 тис. домогосподарств (89,2% від загальної кількості тих, що звернулись) призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 21 млн.грн.

Зайнятість та безробіття. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–квітні 2016р. становила 199,8 тис. осіб, що на 3,8% менше ніж у січні–квітні попереднього року.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 17,3 тис. осіб, що на 9,5% менше, ніж у березні п.р. та на 4,6%, ніж у квітні 2015р. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області становив 2,4% середньорічної кількості населення працездатного віку.

Заробітна плата та стан її виплати. Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–квітні 2016р. становив 4327 грн, що у 3,1 раза більше мінімальної заробітної плати, встановленої на законодавчому рівні (1378 грн), та на 22,5% більше рівня заробітної плати за аналогічний період 2015р.

Реальна заробітна плата по регіону у січні–квітні 2016р. була на 6,9% меншою за її рівень у січні–квітні попереднього року.

Сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня–квітня 2016р. збільшилась на 23,9% (на 12,7 млн.грн) і на 1 травня склала 66,1 млн.грн.

Правосуддя та злочинність. За повідомленням прокуратури області, упродовж січня–квітня 2016р. у регіоні обліковано 9,8 тис. кримінальних правопорушень (на 35,1% більше ніж у січні–квітні 2015р.), з яких 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2016р. становив 9479,1 млн.грн, що у порівняних цінах на 5% більше обсягу січня–квітня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припало 38,6%.

Сільське господарство. У січні–квітні 2016р. індекс загального обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 97,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 93,1%, у господарствах населення – 98,7%.

Промисловість. У січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем минулого року обсяг продукції зріс на 4,6%. У переробній промисловості виробництво збільшилось на 11,4%. Водночас, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад склав 9,6% (у т.ч. у виробництві електроенергії – 12,5%), у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 3,9%.

Будівництво. За січень–квітень 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 489,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2015р.  склав 168,9%.

За січень–березень 2016р. в області прийнято в експлуатацію 20,7 тис.м2 загальної площі житла, що на 22,9% менше ніж за січень–березень 2015р.

Транспорт. За січень–квітень 2016р. вантажооборот автомобільного транспорту становив 254,6 млн.ткм, що на 3,3% більше ніж за січень–квітень 2015р. Автотранспортом перевезено 1,6 млн.т вантажів (на 2,7% більше).

Усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 532,4 млн.пас.км, що на 6% більше, та перевезено 50 млн. пасажирів (на 4% більше).

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів у І кварталі 2016р. становив 295,7 млн.дол. США і порівняно з І кварталом попереднього року зменшився на 4,5%, імпорту – 168,5 млн.дол. США і збільшився на 30,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 127,2 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,8.

Експорт послуг у І кварталі 2016р. зменшився на 39,2% і склав 77,8 млн.дол. США, імпорт – зріс у 2,3 раза і дорівнював 10,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 67 млн.дол. США, а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 7,2.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в область з початку інвестування, на 1 квітня 2016р. склав 214,1 млн.дол. США, що на 0,6% більше обсягів інвестицій на початок 2016р.

Споживчі ціни. У квітні п.р. порівняно з груднем 2015р. на споживчому ринку області ціни зросли на 4,6%, по Україні – на 5,1% (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО).