Безымянный

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ В МИКОЛАЄВІ – 2016

Аналітичний звіт за результатами опитування громадської думки «Миколаїв-2016»

Козачук М.Б., Мельничук В.М., Дроздов О.В. – Дослідження рівня задоволеності якістю життя в Миколаєві (аналітичний звіт за результатами опитування громадської думки «Миколаїв-2016») / Максим Богданович Козачук, Василь Михайлович Мельничук/ Олексій Володимирович Дроздов.

Аналітичний звіт містить відомості про результати соціологічного опитування, проведеного серед мешканців міської громади, на замовлення «Агенції розвитку Миколаєва», з особливо актуальних питань. Зокрема, у ньому здійснено огляд оцінних суджень респондентів стосовно якості надання послуг населенню органами місцевої влади, готовності містян до участі у громадській діяльності, особливостей формування ціннісних орієнтацій жителів міста, ставлення до релігійних течій, пріоритетів щодо організації дозвілля тощо.

У даному звіті представлено програму дослідження, інструментарій опитування, одно- та двовимірні розподіли первинної соціологічної інформації, а також пояснення отриманих даних з короткими коментарями щодо поліпшення ситуації.

Автори:

Козачук М.Б., керівник ЦСД «Південь»,  аспірат кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили, викладач.

Мельничук В. М., заступник керівника ЦСД «Південь», аспірат кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили, викладач.

Дроздов О.В., керівник ЦСД «Південь» з грантової діяльності.

ПЕРЕДМОВА. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Даний аналітичний звіт містить відомості про результати соціологічного опитування, проведеного серед мешканців Миколаєва з особливо актуальних питань, які стосуються якості життя в місті. Зокрема, у ньому здійснено огляд оціночних суджень респондентів стосовно змін соціально-економічної ситуації, рівня довіри до органів місцевого самоврядування, якості надання послуг населенню місцевою владою, особливостей формування ціннісних орієнтацій жителів міста, пріоритетів щодо організації дозвілля тощо.

Опитування було проведено серед жителів міста Миколаєва, методом анкетного індивідуального інтерв’ю face-to-face, в період 16.01.2016 – 18.01.2016 року. Під час польового дослідження було опитано 800 респондентів віком від 18 років. Вибірка багатоступенева, районована, власне імовірнісна, квотна; репрезентативна за віком, статтю та місцем проживання респондентів. Вибіркова сукупність розраховувалась виходячи з останніх статистичних даних по статево-віковій структурі міста, а також кількості жителів у кожному районі міста. Виходячи з розрахунку вибірки, максимально допустима похибка становить 5%.

Серед показників, які вивчались було представлено як ті, що дозволили з’ясувати характер загальних тенденцій наявних у міському просторі, так і ті, що визначили особливості соціальних процесів у різних сферах життя жителів міста: міська самоідентичність, соціальне самопочуття та становище, благоустрій та екологічна свідомість, транспортна система, безпека проживання, система охорони здоров’я, освіта і наука,  дозвілля, громадська активність та психологічний клімат.

Обробка, отриманої в ході проведення анкетування, первинної соціологічної інформації здійснювалась в два етапи: на першому етапі – ручна обробка, що передбачала контроль точності, повноти та якості заповнення; на другому етапі – обробка даних з використання пакету комплексних прикладних програм SPSS, дозволила не лише здійснити розрахунок статистичних показників, а й сформувати таблиці одно- та двовимірних розподілів.

 

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стать, вік, матеріальне забезпечення, район проживання

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Зовсім не задоволений(на) 50 50 40 30 10 10 10
Не задоволений (на) 53,2 46,8 25,5 21,3 21,3 12,8 19,1
Нейтрально 47 53 30,6 15,7 18,7 17,2 17,9
Частково задоволений(на) 43,7 56,3 23,2 21,2 18,5 20,5 16,6
Цілком    задоволений(на) 41,5 58,5 18,9 22,6 11,3 17 30,2

 

Безымянный
Зазначте свою міру згоди із наступними твердженнями
 

Твердження %
Я люблю Миколаїв 71
Я переконаний(-на), що Миколаїв – це найкраще місто для мене 34,6
Якби у мене був вибір, де народитися, я б хотів(-ла) народитися у Миколаєві 19,6
Я планую ніколи не переїжджати з Миколаєва 19
Миколаїв стає все кращим із часом 49,5
У Миколаєві я можу повністю реалізувати себе 15
Я б порадив(-ла) усім своїм друзям і родичам переїжджати у Миколаїв 10,9

 Скажіть, будь ласка, наскільки Ви задоволені створеними у місті умовами для…

Зовсім незадоволений( -на), Частково незадоволений(-на) Нейтрально Частково задоволений(-на) Цілком задоволений(-на)
Вашого вільного віросповідання 1,8 2,8 13,4 27,6 54,4
Вашого вільного вираження національної ідентичності 0,8 5,3 16,5 31,6 45,8
Вираження Ваших політичних поглядів 3,8 8,1 20,5 30,9 36,7
Вашого самовираження через зовнішній вигляд 0,5 3,5 17 25,6 53,4

 Скажіть, будь ласка, наскільки Ви задоволені створеними у місті умовами для…/ Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Вашого вільного віросповідання
Зовсім не задоволений(на) 42,9 57,1 14,3 14,3 14,3 57,1
Частково не задоволений(на) 63,6 36,4 18,2 27,3 36,4 9,1 9,1
Нейтрально 37,7 62,3 34 11,3 22,6 13,2 18,9
Частково задоволений(на) 45 55 22,9 22,9 15,6 23,9 14,7
Цілком    задоволений(на) 47,4 52,6 26 20 17,2 16,3 20,5
Вашого вільного вираження національної ідентичності
Зовсім не задоволений(на) 100 33,3 66,7
Частково не задоволений(на) 42,9 57,1 14,3 28,6 23,8 19 14,3
Нейтрально 41,5 58,5 27,7 13,8 18,5 15,4 24,6
Частково задоволений(на) 40 60 25,6 22,4 22,4 16,8 12,8
Цілком    задоволений(на) 52,5 47,5 26,5 19,3 13,8 19,3 21
Вираження Ваших політичних поглядів
Зовсім не задоволений(на) 46,7 53,3 33,3 13,3 13,3 13,3 26,7
Частково не задоволений(на) 43,7 56,3 18,8 12,5 15,6 28,1 25
Нейтрально 40,7 59,3 23,5 17,3 19,8 17,3 22,2
Частково задоволений(на) 45,9 54,1 32,8 17,2 23 16,4 10,7
Цілком    задоволений(на) 49 51 22,1 25,5 13,1 17,2 22,1
Вашого самовираження через зовнішній вигляд
Зовсім не задоволений(на) 100 100
Частково не задоволений(на) 50 50 42,9 14,3 28,6 14,3
Нейтрально 49,3 50,7 17,9 20,9 13,4 20,9 26,9
Частково задоволений(на) 43,6 56,4 28,7 16,8 18,8 19,8 15,8
Цілком    задоволений(на) 46 54 26,1 21,3 18 17,1 17,5
Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Як Ви вважаєте, як зміниться ситуація у місті в найближчі 5 років? / Стать, вік, матеріальне забезпечення, район проживання

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Ситуація значно погіршиться 41,9 58,1 16,1 22,6 25,8 9,7 25,8
Ситуація дещо погіршиться 51 49 24,5 18,4 18,4 14,3 24,5
Ситуація суттєво не зміниться 40,2 59,8 28,2 19,7 17,9 17,9 16,2
Ситуація дещо покращиться 47,6 52,4 23,1 18,4 17,7 21,8 19
Ситуація значно покращиться 51 49 35,3 23,5 11,8 13,7 15,7

 Безымянный


Ким Ви себе почуваєте в першу чергу?
 

%
Миколаївцем (-кою) 32,4
Жителем півдня (-кою) 11,9
Громадянином(-кою) України 27,1
Українцем(-кою) 21,8
Громадянином(-кою) колишнього Радянського Союзу 4,1
Громадянином(-кою) Європи 1,3
Громадянином(-кою) світу 1,5

 

Зазначте Ваше ставлення до наступних соціальних груп населення

Не хотів би мати жодних контактів  

Остерігаюсь

Мені байдуже до цих осіб Не проти підтримувати дружні контакти Залюбки підтримував би дружні контакти
Українці 0,5 1,5 3,3 27,6 67,1
Росіяни 3,5 6,1 13,4 40,5 36,2
Євреї 3,6 4,8 22,3 39,2 30,1
Представники іншої раси 1,3 2 22,3 44,3 30,1
Люди іншого віросповідання 2,8 2,5 18 49,1 27,6
Люди з фізичними вадами 2 2 16,2 43 36,7
Вихованці з інтернату 1,5 9,1 21,5 39 28,9
Безпритульні 5,8 23,3 34,9 20,5 15,4
Люди з розумовими вадами 3,8 14,9 29,4 33,4 18,5
Колишні ув’язнені 12,2 31,9 23,8 21,8 10,4
Іноземці європейських країн, США 2,8 4,1 23 43 27,1
Іноземці з країн СНД 0,5 3,8 18 47,8 30,1
Мешканці села 0,3 2,5 17,7 44,3 35,2
Мешканці інших регіонів України 0,3 1,5 12,2 44,8 41,3
Люди інших політичних поглядів 2,3 3,3 29,4 39,5 25,6
Люди, бідніші за Вас 1,3 0,8 23 41,5 33,4
Люди, заможніші за Вас 2,8 3 28,4 39,2 26,6

Одним із основних показників вимірювання загальної якості життя в місті є безпосереднє ставлення місцевих жителів до свого місця проживання, самоідентифікації як містянина, а також визначення емоційного показника. Саме тому розгляд результатів дослідження розпочинається з блоку, що стосується життя в місті Миколаєві.

Отже, як зазначено вище, більше 51% респондентів частково або повністю задоволені своїм життям у Миколаєві. Серед них більшою мірою задоволеність проживанням в місті проявляють люди поважного віку (46,8%), що стосується розподілу по статі, жінки більше задоволені, на відміну від чоловіків (58,5% і 41,5% відповідно).

Що ж до відповідності показників приналежності містян до певного району і задоволеності проживання в місті, то найвищий показник повної або часткової задоволеності проживання в Миколаєві спостерігається у жителів Заводського та Центрального районів (понад 60%). Це пояснюється тим, що дані райони насичені рекреаційними зонами (парками, пляжами, дачними ділянками тощо), крім того в них зосереджено найбільше місць для проведення дозвілля, а великі підприємства знаходяться достатньо віддалено від «спальних районів», що створює екологічно безпечне та комфортне для проживання середовище.

Один з найвищих показників незадоволеності місцем проживання спостерігається в найвіддаленішому і найновішому районі міста – Корабельному (63,4%). Це пояснюється такими факторами: район має велику протяжність, значну віддаленість від центру міста, досить невелику упорядковану рекреаційну зону, а також слабку транспортну інфраструктуру і малу кількість місць для проведення дозвілля.

Відповідно до даних проведеного дослідження, спостерігаються високі показники задоволеності миколаївців створеними умовами для вільного віросповідання (54,4%), вираження національної ідентичності (45,8%), політичних поглядів (36,7%) та самовираження через зовнішній вигляд (53,4%). Це свідчить про те, що в місті низький рівень дискримінації за даними показниками. Найвищий показник задоволеності спостерігається серед молоді (в середньому близько 25% серед представників іншого вікового діапазону), хоча загалом результати по іншим статево-віковим групам не суттєво відрізняються один від одного. Це може означати лише те, що люди будь якого віку і статі більш-менш однаково задоволені ситуацією в місті щодо вільного вираження своєї позиції в усіх сферах суспільної активності.

Щодо ситуації в місті в найближчі 5 років: трохи більше 50% респондентів вірять у те, що ситуація в Миколаєві покращиться. Основну частку респондентів, які найбільш позитивно налаштовані на майбутні покращення в місті становить молодь (58,4%), а найменшу – люди середнього віку (29,5%). Основними факторами впливу на подані показники є бажання сучасної молоді міста до змін, а також позитивні, можливо дещо завищені, очікування, які психологічно властиві даному віку. Також значну роль тут відіграє новообраний міський голова, що відноситься до нової генерації, якій не властиві пострадянські стереотипи мислення, щодо управління містом. В покращення ситуації в місті більш за все вірять люди із достатком вище середнього та середнім.

Позитивна ситуація складається і щодо самоідентифікації містян. Більшість респондентів відчувають себе Миколаївцями (32,4%) а також українцями і громадянами України (21,8% і 27,1% відповідно). Це може говорити про значну прив’язаність до власного місця проживання, а також до ідентифікації власного міста з Україною в цілому. Лише 4,1% респондентів ідентифікували себе громадянами колишнього СРСР, результат варто прийняти до уваги, але зазначити, що він знаходиться в межах статистичної похибки, тому не може розглядатись у якості проблемного.

Досить цікава ситуація склалась щодо відношення миколаївців до інших національних чи соціальних груп, які перебувають, чи можуть перебувати в місті. Тож, попри військову і політичну кризу між Україною та Росією, ставлення до росіян не відрізняється від ставлення до представників інших національностей. Тобто, дружні відносини 77,9% миколаївці готові проявляти до іноземців з країн СНД, 76,7% до росіян, 74,4% до представників іншої раси. В першу чергу, це пояснюється тим, що місто мультикультурне і велика кількість корінних жителів тим чи іншим чином історично пов’язані з жителями країн СНД. Крім того, так як Миколаїв портове місто, великий рівень позитивного ставлення спостерігається і до інших національностей та рас. Загалом, позитивне ставлення миколаївці найменше проявляють до таких маргінальних категорій, як колишні в’язні (22,2%) та безпритульні (35,9%). До усіх інших категорій миколаївці проявляють високій рівень привітності.

Рівень та якість життя у регіонах України визначається змістом соціально-економічної політики, станом економіки України в цілому та в регіонах зокрема. Тому важливим є аналіз різних аспектів  якості життя населення, в даному випадку, в м. Миколаєві.

 БЛОК 2. СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СТАНОВИЩЕ

 Наскільки Ви задоволені наступними аспектами Вашого життя у Миколаєві:

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Суспільна позиція (Ваше місце у суспільстві) 4,1 4,8 31,4 44,6 15,2
Рівень освіти 2,8 5,6 30,1 44,8 16,7
Ситуація у родині 2,3 4,3 20,8 45,6 27,1
Житлові умови 4,3 16,5 29,1 38,2 11,9
Матеріальне становище 6,3 20,3 37,2 30,9 5,3
Особиста безпека у місті (безпека життя і здоров’я) 3,5 8,6 33,7 46,3 7,8
Забезпечення особистих прав 5,1 9,6 35,2 41 9,1

 

Наскільки Ви задоволені наступними аспектами Вашого життя у Миколаєві / Стать, вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Суспільна позиція (Ваше місце у суспільстві) 
Зовсім незадоволений 37,5 65,5 18,8 18,8 31,3 12,5 18,8
Частково незадоволений 57,9 42,1 10,5 15,8 15,8 26,3 31,6
Однакою мірою задоволений та незадоволений 41,9 58,1 26,6 22,6 15,3 18,5 16,9
Частково задоволений 50,6 49,4 27,8 15,9 18,8 18,8 18,8
Цілком задоволений 38,3 61,7 25 26,7 16,7 11,7 20
Рівень освіти 
Зовсім незадоволений 36,4 63,6 18,2 18,2 45,5 18,2
Частково незадоволений 63,6 36,4 27,3 22,7 13,6 4,5 31,8
Однакою мірою задоволений та незадоволений 52,9 47,1 24,4 21 16,8 21 16,8
Частково задоволений 40,7 59,3 26,6 18,1 16,9 20,3 18,1
Цілком задоволений 42,4 57,6 27,3 21,2 18,2 12,1 21,2
Ситуація у родині 
Зовсім незадоволений 66,7 33,3 33,3 33,3 11,1 11,1 11,2
Частково незадоволений 29,4 70,6 23,5 23,5 6 23,5 23,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 52,4 47,6 29,3 18,3 14,6 15,9 22
Частково задоволений 46,1 53,9 21,7 20 21,7 17,2 19,4
Цілком задоволений 41,1 58,9 29,9 18,7 15,9 19,6 15,9
Житлові умови 
Зовсім незадоволений 64,7 35,3 23,5 23,5 35,3 11,8 5,9
Частково незадоволений 43,1 56,9 18,5 29,2 13,8 15,4 23,1
Однакою мірою задоволений та незадоволений 41,7 58,3 28,7 18,3 20 13,9 19,1
Частково задоволений 47,7 52,3 28,5 12,6 15,9 23,2 19,9
Цілком задоволений 46,8 53,2 21,3 31,9 17 14,9 14,9
Матеріальне становище 
Зовсім незадоволений 48 52 20 16 28 4 32
Частково незадоволений 38,8 61,3 21,3 17,5 15 22,5 23,8
Однакою мірою задоволений та незадоволений 49 51 27,9 21,8 21,8 15 13,6
Частково задоволений 47,5 52,5 27 18,9 13,9 20,5 19,7
Цілком задоволений 38,1 61,9 28,6 23,8 9,5 19 19
Особиста безпека у місті (безпека життя і здоров’я) 
Зовсім незадоволений 50 50 28,6 35,7 28,6 7,1
Частково незадоволений 55,9 44,1 23,5 20,6 17,6 11,8 26,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 42,9 57,1 23,3 19,5 21,8 18 17,3
Частково задоволений 43,7 56,3 29 19,7 13,1 19,7 18,6
Цілком задоволений 58,1 41,9 19,4 12,9 22,6 19,4 25,8
Забезпечення особистих прав 
Зовсім незадоволений 45 55 20 20 40
Частково незадоволений 47,4 52,6 18,4 15,8 13,2 28,9 23,7
Однакою мірою задоволений та незадоволений 44,6 55,4 25,9 17,3 19,4 20,1 17,3
Частково задоволений 46,9 53,1 28,4 23,5 13,6 16,7 17,9
Цілком задоволений 44,4 55,6 25,8 19,7 17,7 17,7 19

Задоволеність своїм місцем у суспільстві, як бачимо, переважає у відповідях респондентів (44,6%), незважаючи на усі соціально-економічні та соціально-політичні проблеми в регіоні. Але існує чимала частка населення (31,4%), які однаковою мірою задоволені та незадоволені своєю суспільною позицією і перебуває у стані перманентного незадоволення відносинами між суспільством та окремою людиною. Це дуже тривожний індикатор соціального самопочуття людей у Миколаєві, який, по-перше, вказує на існування ледь помітного розриву між найменшою суспільною одиницею та соціумом у цілому, а по-друге, на деякий ґрунт стихійного невдоволення, на якому зростають протестні настрої. Як бачимо, більше цілком та частково задоволена молодь (25% та 27,8% відповідно) – це пояснюється тим, що вона займає активну позицію у різних суспільних осередках та  виражає її в молодіжних організаціях.

На відміну від них, незадоволеними залишаються економічно-активні люди (31,3%) та люди передпенсійного віку (26,3%). Це пояснюється тим, що люди, які пропрацювали майже все життя на одній роботі, з якихось причин втратили робоче місце, а знайти інше вже не в змозі через свій вік та неможливість перенавчитися на інші спеціалізації. Цікаво, що велика частка зовсім незадоволених (65,5%) та цілком задоволених (61,7%) припадає на жінок.

Рівень освіти впливає на ефективність соціальної інтеграції нового покоління, його готовність до самостійного життя і успішної діяльності в сучасному світі. Тому і не дивно, що загальний рівень задоволеності рівнем освіти припадає саме на молодь (27,3%). Незадоволені рівнем освіти переважно люди середнього віку (40-49%).

Благополучна сім’я характеризується позитивним впливом на формування особистості дітей та емоційним комфортом, в такій сім’ї панують взаєморозуміння, високий рівень координації, взаємна повага між усіма її членами,  позитивна моральна атмосфера, спільність поглядів на більшість сфер духовного життя, врахування у сімейному житті інтересів кожного, душевних переживань, психологічна взаємна підтримка, трудова співдружність, задоволення почуття власної гідності, своєї значущості, взаємна довіра, доброта чуйність, раціональні способи вирішення всіх сімейних проблем, розуміння завдань сімейного виховання та ін.

Саме такими є більшість членів сім’ї з досліджуваних жителів Миколаєва, які висловили задоволення ситуацією в родині. Це, зокрема люди, молодого віку (29,9%), які, можливо, не створивши ще своєї сім’ї цілком комфортно себе відчуваюсь, проживаючи з батьками. Але, як це не парадоксально, молодь також висловила найбільшу незадоволеність ситуацією в родині (33,3%), що викликана тяжким матеріальним становищем та ранніми шлюбами. Абсолютно благополучними сім’ями з даної вибірки є сім’ї з досить великим стажем подружнього життя, тобто люди передпенсійного віку (19,6%).

Стосовно наступних двох чинників (матеріального становища, житлових умов), які між собою тісно пов’язані, спостерігається наступна тенденція: чим старші респонденти, тим більше вони висловлюють задоволення. Так, люди старшого віку більше незадоволені матеріальним положенням (32%), на відміну від молоді (20%), та житловими умовами (23,1%) на відміну від молоді (18,5%) Вочевидь, це є свідченням не тільки і не стільки гіршого становища, скільки наслідком формування вищих вимог і стандартів серед старшої вікової когорти людей. Певною мірою ці відмінності також пояснюються специфікою сприйняття реальності, а також відсутністю реального впливу на можливість змінити ситуацію.

Як показують статистичні дані, більшість респондентів занепокоєні особистою безпекою у місті. Водночас, на питання про задоволеність рівнем особистої безпеки 7,8% опитувані відповіли, що в цілому задоволені, 46,3% – частково задоволені, а 33,7% однакою мірою задоволені та незадоволені. Серед чоловіків переважає частка задоволеності безпекою (58,1%), на відміну від жінок (41,9%), що і не дивно.

Незадоволені забезпеченням особистих прав в основному люди похилого віку (23,7%), на відміну від молоді (25,8% – задоволені), і яка, через свій молодий вік, спроможна захистити їх.

Також в результатах проведеного дослідження спостерігаються високі показники задоволеності миколаївців трьома аспектами життя: ситуацією в родині (27,1%), рівнем освіти (16,7%), суспільною позицією (15,2%) та низькими показниками таких сфер життя, як: матеріальне становище (5,3%), особиста безпека (7,8%) та забезпечення особистих прав (9,1%).

Наскільки Ви задоволені наступними аспектами Вашого життя у Миколаєві

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
сімейного життя 3 16,2 29,6 40,3 10,9
професійної реалізації 7,3 24,6 38 24,1 6,1
ведення бізнесу 6,6 24,6 44,3 19,7 4,8
проведення дозвілля 3,5 14,7 30,6 43,5 7,6
здобуття освіти 2,8 12,4 26,3 47,6 10,9

Наскільки Ви задоволені наступними аспектами Вашого життя у Миколаєві / Стать, вік 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
сімейного життя
Зовсім незадоволений 41,7 58,3 16,7 41,7 25 8,3 8,3
Частково незадоволений 50 50 23,4 12,5 21,9 20,3 21,9
Однакою мірою задоволений та незадоволений 43,6 56,4 30,8 23,9 17,9 15,4 12
Частково задоволений 49,1 50,9 23,9 17 17,6 21,4 20,1
Цілком задоволений 34,9 65,1 25,6 23,3 9,3 9,3 32,6
професійної реалізації
Зовсім незадоволений 41,4 58,6 20,7 17,2 34,5 13,8 13,8
Частково незадоволений 47,4 52,6 28,9 18,6 16,5 18,6 17,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 50,7 49,3 26 16,7 19,3 20 18
Частково задоволений 40 60 25,3 26,3 13,7 17,9 16,8
Цілком задоволений 37,5 62,5 20,8 20,8 8,3 4,2 45,8
ведення бізнесу
Зовсім незадоволений 42,3 57,7 26,9 19,2 34,6 3,8 15,4
Частково незадоволений 44,3 55,7 30,9 20,6 13,4 19,6 15,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 45,7 54,3 23,4 18,3 20 22,3 16
Частково задоволений 51,3 48,7 26,9 23,1 14,1 10,3 25,6
Цілком задоволений 36,8 63,2 15,8 15,8 10,5 15,8 42,1
проведення дозвілля
Зовсім незадоволений 21,4 78,6 21,4 14,3 50 14,3
Частково незадоволений 60,3 39,7 29,3 31 13,8 12,1 13,8
Однакою мірою задоволений та незадоволений 42,1 57,9 19,8 16,5 21,5 20,7 21,5
Частково задоволений 43,6 56,4 30,8 18,6 14,5 19,8 16,3
Цілком задоволений 56,7 43,3 16,7 20 13,3 13,3 36,7
здобуття освіти
Зовсім незадоволений 36,4 63,6 9,1 72,7 18,2
Частково незадоволений 55,1 44,9 26,5 22,4 10,2 18,4 22,4
Однакою мірою задоволений та незадоволений 48,1 51,9 22,1 22,1 21,2 18,3 16,3
Частково задоволений 42,6 57,4 28,2 17,6 15,4 20,7 18,1
Цілком задоволений 46,5 53,5 30,2 23,3 14 7 25,6

Серед інших аспектів життя, миколаївці більш задоволені сімейним життям (40,3%), проведенням дозвілля (43,5%) та здобуттям освіти (47,6%), а менш задоволені професійною реалізацією (24,1%) та веденням бізнесу (19,7%). Задоволеність обраною професією залежить від її об’єктивного визнання у суспільстві і суб’єктивного розуміння значущості їх професії. Велику роль відіграє гарантія працевлаштування за даною спеціальністю і отримання задовільної винагороди за успішну працю, що також впливає на активізацію професійної мотивації. З опитування випливає, що економічно активне населення ( віком 40-49, 50-59) менш задоволене професійною реалізацією (8,3% і 4,2% відповідно). Як виявилось, жінки більше задоволені професійної реалізацією (62,5%), ніж чоловіки (37,5%)

Рівень задоволеності умовами ведення бізнесу вищий саме у молодого покоління (26,9%), які є більш амбітними та маюсь більше фізичних можливостей, на відміну від представників старшого покоління (15,4%), які вже таких можливостей не мають.

Наскільки Ви задоволені своєю роботою?

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Умови роботи 4,8 9,1 43 33,9 9,1
Сума винагороди за роботу 6,3 23,8 47,6 19 3,3
Можливість кар’єрного зростання 7,6 14,2 42,3 29,9 6,1
Контакти з іншими працівниками 2,3 3,8 24,8 50,4 18,7
Стосунки з керівництвом 3,8 8,9 27,3 44,6 15,4
Кількість вільного від роботи часу 5,1 15,7 39,5 30,4 9,4
Наявність соціального пакету (оплачувані лікарняні) 14,9  18,2 27,8 24,8 14,2

Ступінь задоволеності роботою залежить від безлічі факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх по відношенню до людини. За даними соціологічного опитування, респонденти переважно задоволені умовами  роботи (33,9%), серед яких переважає молодь 18-29 років (24,6%) та люди 40-49 років (26,3%). Незадоволені, у свою чергу, люди похилого віку (21,1%) через більшу чутливість до санітарно-гігієнічність умов. У цьому плані більш витривалі чоловіки (55,6%), ніж жінки (44,4%); можливістю кар’єрного зростання (29,9%), де також переважає молодь (23,7%). Люди похилого віку, через обмеженість можливостей, не бажають ніякого зростання та не бачать своєї перспективи в цьому (23,3%).

Задоволені сумою винагороди більше економічно активне населення від 18 до 49 років (61,6%), так як вони працюють на більш перспективних та високооплачуваних роботах, на відміну від людей передпенсійного та пенсійного віку (38,4%).

Більше задоволена молодь комунікацією з колегами (25,6%) та керівництвом (23,9%), але одночасно вони відносяться до тих, хто має в цьому плані певні проблеми (33,3% та 28,6% відповідно). До речі, все добре зі стосунками з колегами та керівництвом у чоловіків (59,5% та 55,7% відповідно) на відміну від жінок (40,5% та 44,3%)

Як не дивно, незадоволеність молоді викликає відсутність соціального пакету (35,6%), який більш потрібний був би людям похилого віку, та кількістю вільного від роботи часу (30%). Це зумовлює те, що молодь, окрім роботи, прагне свою енергію витрачати на більш різноманітне дозвілля.

Наскільки Ви задоволені своєю роботою? / Стать, вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Умови роботи 
Зовсім незадоволений 36,8 63,2 26,3 15,8 26,3 10,5 21,1
Частково незадоволений 69,4 30,6 25 27,8 22,2 16,7 8,3
Однакою мірою задоволений та незадоволений 42,9 57,1 31,2 15,9 14,7 16,5 21,8
Частково задоволений 41,8 58,2 24,6 24,6 15,7 19,4 15,7
Цілком задоволений 55,6 44,4 5,6 13,9 30,6 22,2 27,8
Сума винагороди за роботу 
Зовсім незадоволений 48 52 24 24 28 8 16
Частково незадоволений 50 50 27,7 16 18,1 22,3 16
Однакою мірою задоволений та незадоволений 41,5 58,5 30,3 17,0 17,6 14,4 20,7
Частково задоволений 49,3 50,7 17,3 29,3 10,7 24 18,7
Цілком задоволений 53,8 46,2 23,1 38,5 15,4 23,1
Можливість кар’єрного зростання 
Зовсім незадоволений 46,7 53,3 20 16,7 16,7 23,3 23,3
Частково незадоволений 55,4 44,6 26,8 17,9 19,6 16,1 19,6
Однакою мірою задоволений та незадоволений 44,9 55,1 31,1 18,6 15 18 17,4
Частково задоволений 42,4 57,6 23,7 21,2 19,5 16,9 18,6
Цілком задоволений 45,8 54,2 4,2 19,7 17,7 17,7 19
Контакти з іншими працівниками 
Зовсім незадоволений 44,4 55,6 33,3 33,3 11,1 22,2
Частково незадоволений 46,7 53,3 13,3 20 33,3 6,7 26,7
Однакою мірою задоволений та незадоволений 46,9 53,1 31,6 17,3 14,3 18,4 18,4
Частково задоволений 40,2 59,8 25,6 21,1 14,1 18,6 20,6
Цілком задоволений 59,5 40,5 20,3 21,6 27 17,6 13,5
Стосунки з керівництвом 
Зовсім незадоволений 26,7 73,3 26,7 20 26,7 6,7 20
Частково незадоволений 65,7 34,3 28,6 17,1 14,3 17,1 22,9
Однакою мірою задоволений та незадоволений 41,7 58,3 31,5 15,7 19,4 20,4 13
Частково задоволений 42,6 57,4 23,9 23,3 11,9 19,9 21
Цілком задоволений 55,7 44,3 19,7 18 31,1 9,8 21,3
Кількість вільного від роботи часу 
Зовсім незадоволений 20 80 30 25 30 15
Частково незадоволений 51,6 48,4 21 22,6 17,7 24,2 14,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 48,7 51,3 32,7 19,9 14,7 14,1 18,6
Частково задоволений 38,3 61,7 21,7 23,3 17,5 15,8 21,7
Цілком задоволений 62,2 37,8 16,2 13,5 27 21,6 21,6
Наявність соціального пакету (оплачувані лікарняні)
Зовсім незадоволений 50,8 49,2 35,6 25,4 10,2 10,2 18,6
Частково незадоволений 58,3 41,7 26,4 20,8 27,8 11,1 13,9
Однакою мірою задоволений та незадоволений 39,1 60,9 33,6 14,5 13,6 19,1 19,1
Частково задоволений 40,8 59,2 16,3 18,4 17,3 23,5 24,5
Цілком задоволений 46,4 53,6 16,1 25 21,4 21,4 16,1
Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи збираєтеся Ви чи хтось із Вашої родини в найближчий рік поїхати за кордон на заробітки? / Стать, вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Так 51,8 48,2 21,4 20,5 20,5 18,8 18,8
Ні 42,1 57,9 24,1 21,1 18 18 18,8
Не знаю 44,7 55,3 30,7 18 15,3 16,7 19,3

 

Матеріальне забезпечення
Заможне Достаток вище середнього Середній достаток Досить скрутно Вкрай скрутно
Так 1,8 35,7 49,1 12,5 0,9
Ні 6,8 20,3 57,9 11,3 3,8
Не знаю 2 29,3 50 16,7 2

Як бачимо, люди не можуть остаточно визначитися, чи збираються вони виїздити за кордон на заробітки. Тому більшість респондентів обрали невизначену відповідь (38%). Незважаючи на це, миколаївці, які мають скрутне матеріальне становище (0,9%) менше бажають виїздити за кордон через великий ризик потрапити у ще більше скрутне становище через невпевненість у «золоті гори» поза межами своєї країни.

Молоді люди більше схильні до подібних поїздок (21,4%), а люди пенсійного віку, навпаки (18,8%).

Якою мірою Ви погоджуєтесь із наступними твердженнями?

Зовсім не погоджуюсь Частково не погоджений Однакою мірою погоджуюсь та не погоджуюсь Частково погоджуюсь Цілком погоджуюсь
Купуючи товари, надаю перевагу спеціальним пропозиціям, акційним товарам 5,3 9,1 25,3 28,4 31,9
Купую товари покладаючись виключно на власний смак 1,3 6 20 36,2 36,5
Купую лише те, в чому маю безпосередню потребу 4,6 9,1 30,6 24,1 31,6
Купую вживані товари (б/у), здійснюю покупки в секонд-хенді 21,3 19,5 31,1 15,4 12,7
Купуючи продукти харчування завжди перевіряю відсутність шкідливих для здоров’я складників 14,9 19,2 33,4 19,2 13,2
Надаю перевагу закупівлі більшості продуктів раз на тиждень, а не купувати кожного дня 13,7 14,4 27,1 23,5 21,3
Часто змінюю речі на нові, оскільки стежу за модними тенденціями 31,4 31,6 21 12,7 3,3
Можу купити копію (підробку) відомого бренду, і так її не відрізниш 30,9 19,2 23 21,3 5,6
Я краще переплачу, але куплю продукцію відомої фірми 29,4 19,2 28,9 16,5 6,1
Для мене при виборі товару найважливішою є ціна 8,4 9,6 29,9 30,6 21,5
Люблю купувати товари, які виділятимуть мене серед оточуючих 18,5 21,5 30,1 22 7,8
Купую переважно практичні товари, незважаючи на модні тенденції 7,8 15,9 29,1 30,1 17
Купую товари, які підкреслюють/відображають мій статус в суспільстві 18,2 22,5 35,9 17,7 5,6
Часто купую товари спонтанно під впливом емоцій 22,8 29,4 23,5 15,4 8,9
Зазвичай не змінюю речі, якщо старі ще в хорошому стані, не вийшли з ладу 4,3 13,7 34,2 27,1 20,8
Обираю тільки ті речі, які підходять особисто мені, підкреслюють мою індивідуальність 9,6 13,9 31,6 26,8 18
Здійснюю покупки в Інтернеті 23,3 17 20,5 24,3 14,9
Купую еко-продукцію 21,8 23 34,7 13,2 7,3
Купую продукти на ринку, а не в супермаркеті, там все натуральніше 11,1 24,6 37,7 14,4 12,2
Здійснюю покупки в кредит 38,5 18,5 21,5 14,9 6,6
Часто змінюю особисту техніку (мобільні телефони, інші ґаджети), щоб користуватись найновішими функціями та технологіям 39,5 23,5 22,5 8,9 5,6

Визначте Ваш рівень довіри та задоволеності роботою наступних установ та осіб

Зовсім не довіряю Частково не довіряю Однакою мірою довіряю та не довіряю Частково довіряю Цілком довіряю
Міський голова Миколаєва 13,7 10,4 31,9 30,6 13,4
Депутати міської ради 21,8 26,8 34,9 14,9 1,5
Миколаївської обласної ради 19,2 26,3 37,5 14,9 2
Поліції 11,1 18,2 26,8 33,7 10,1
Прокуратури 23,8 26,1 31,1 17,2 1,8
Судів 30,4 27,6 25,1 14,9 2
Податкової адміністрації 19,7 27,1 38 13,7 1,5
Закладів охорони здоров’я 14,2 29,9 36,7 17,0 2,3

 

Визначте Ваш рівень довіри та задоволеності роботою наступних установ та осіб / Стать, вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Міський голова Миколаєва
Зовсім не довіряю 51,9 48,1 27,8 13 18,5 5,6 35,2
Частково не довіряю 46,3 53,7 12,2 29,3 14,6 19,5 24,4
Однакою мірою довіряю та не довіряю 46 54 31 14,3 17,5 20,6 16,7
Частково довіряю 43 57 23,1 23,1 18,2 19 16,5
Цілком довіряю 45,3 54,7 28,3 24,5 18,9 18,9 9,4
Депутати міської ради
Зовсім не довіряю 52,3 47,7 25,6 15,1 22,1 10,5 26,7
Частково не довіряю 37,7 62,3 22,6 24,5 11,3 18,9 22,6
Однакою мірою довіряю та не довіряю 50 50 28,3 18,1 18,1 19,6 15,9
Частково довіряю 44,1 55,9 27,1 18,6 22 22 10,2
Цілком довіряю 16,7 83,3 16,7 50 16,7 16,7
Миколаївської обласної ради
Зовсім не довіряю 53,9 46,1 21,1 17,1 23,7 11,8 26,3
Частково не довіряю 41,3 58,7 23,1 25 9,6 16,3 26
Однакою мірою довіряю та не довіряю 48 52 30,4 17,6 17,6 19,6 14,9
Частково довіряю 40,7 59,3 27,1 15,3 23,7 23,7 10,2
Цілком довіряю 25 75 12,5 50 25 12,5
Поліції
Зовсім не довіряю 50 50 25 13,6 9,1 13,6 38,6
Частково не довіряю 37,5 62,5 19,4 22,2 19,4 16,7 22,2
Однакою мірою довіряю та не довіряю 47,2 52,8 27,4 19,8 19,8 17 16
Частково довіряю 45,1 54,9 27,1 18,8 17,3 20,3 16,5
Цілком довіряю 55 45 30 25 20 17,5 7,5
Прокуратури
Зовсім не довіряю 50 50 18,1 21,3 18,1 14,9 27,7
Частково не довіряю 47,6 52,4 15,5 22,3 21,4 21,4 19,4
Однакою мірою довіряю та не довіряю 43,1 56,9 35,8 16,3 18,7 12,2 17,1
Частково довіряю 42,6 57,4 33,8 20,6 10,3 23,5 11,8
Цілком довіряю 42,9 57,1 28,6 14,3 14,3 42,9
Судів
Зовсім не довіряю 53,3 46,7 19,2 23,3 16,7 18,3 22,5
Частково не довіряю 41,3 58,7 18,3 21,1 24,8 14,7 21,1
Однакою мірою довіряю та не довіряю 42,4 57,6 39,4 12,1 15,2 19,2 14,1
Частково довіряю 42,4 57,6 28,8 22 11,9 18,6 18,6
Цілком довіряю 62,5 37,5 37,5 25 12,5 25
Податкової адміністрації
Зовсім не довіряю 52,6 47,4 19,2 21,8 14,1 17,9 26,9
Частково не довіряю 48,6 51,4 15,9 24,3 22,4 18,7 18,7
Однакою мірою довіряю та не довіряю 41,3 58,7 36 17,3 16 14,7 16
Частково довіряю 42,6 57,4 24,1 14,8 20,4 24,1 16,7
Цілком довіряю 50 50 50 16,7 16,7 16,6
Закладів охорони здоров’я
Зовсім не довіряю 48,2 51,8 12,5 21,4 16,1 17,9 32,1
Частково не довіряю 46,6 53,4 22,9 20,3 16,1 19,5 21,2
Однакою мірою довіряю та не довіряю 46,2 538 36,6 18,6 17,2 15,2 12,4
Частково довіряю 40,3 59,7 19,4 14,9 23,9 20,9 20,9
Цілком довіряю 55,6 44,4 22,2 55,6 11,1 11,1

Перші три питання торкаються політичної сфери, інші обрано скоріше як контрастне. Рівень довіри молоді базується здебільшого на знаннях про політичного діяча і поінформованості стосовно його програми, тому довіра до міського голови (28,3%), депутатів міської ради (27,1%) та Миколаївської міської ради (27,1%) значно вище. Старші ж респонденти більше спираються на життєвий досвід і оцінюють політиків більш суб’єктивно (до Міського голови довіра (9,4%), до депутатів міської ради (10,2%), до Миколаївського обласної ради (10,2%). Рівень зацікавленості політикою у молоді вищий, оскільки вони є більш активними та стимульованими до впливу на політичний стан у країні. У той час старша категорія респондентів охоплює широкий віковий сектор, в тому числі і людей похилого віку, що й проявилось в результатах.

Інші питання демонструють наскільки впливає на результати те, що об’єкт є більш доступним і загальновідомим. З роботою поліції усі респонденти ознайомлені достатньо, тому їх судження, не сильно розходяться.  Хоча, рівень довіри молоді є вищим (27,1%) проти (16,5%) у людей похилого віку. Можливо ,вирішальну роль у цьому питанні зіграло те, ще молодь іноді відповідає на це запитання не маючи досвіду спілкування с працівниками поліції взагалі. Саме тому похибка і відхилення тут найбільші. Теж саме стосується прокуратури, податкової адміністрації та суддів.

Так як люди старшого віку більш частіше звертаються до закладів охорони здоров’я, то саме у них побудоване більше точне оціночне судження. Загальний рівень довіри у них складає 20,9%, на відміну від молоді – 19,4%, але і не довіряють вони більше – 32,1%.

БЛОК 3. БЛАГОУСТРІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ

Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені…Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви задоволені… / Район проживання

Район проживання
Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Освітлення та стан доріг 
Центральний 9,4 18,9 16,5 44,9 10,2
Заводський 9,7 13,6 25,2 47,6 3,9
Ленінський 17,4 29,4 23,9 22 4,6
Корабельний 10,7 28,6 44,6 16,1
Вивезення сміття
Центральний 2,4 12,6 17,3 48 19,7
Заводський 1,9 9,7 25,2 49,5 13,6
Ленінський 11,9 26,6 23,9 34,9 2,8
Корабельний 21,4 44,6 26,8 7,1
Прибирання вулиць 
Центральний 3,1 13,4 28,3 37,8 17,3
Заводський 8,7 6,8 30,1 45,6 8,7
Ленінський 11 28,4 24,8 32,1 3,7
Корабельний 3,6 21,4 26,8 26,8 5,4
Стан відкритих водойм 
Центральний 15,7 19,7 37,8 16,5 10,2
Заводський 18,4 22,3 37,9 17,5 2,9
Ленінський 11 33 27,5 22,9 5,6
Корабельний 10,7 33,9 53,6
Стан паркових зон 
Центральний 7,9 18,1 33,1 32,3 8,7
Заводський 13,6 15,5 42,7 24,3 1,9
Ленінський 8,3 33,9 27,5 25,7 4,6
Корабельний 7,1 19,6 42,9 30,4
Стан зелених насаджень
Центральний 6,3 15 33,1 35,4 10,2
Заводський 11,7 20,4 42,7 21,4 3,9
Ленінський 8,3 21,1 40,4 28,4 1,8
Корабельний 12,5 12,5 39,3 33,9 1,8
Якість води з-під крану 
Центральний 18,9 22,8 26,8 27,6 3,9
Заводський 10,7 34 29,1 23,3 2,9
Ленінський 16,5 26,6 33,9 21,1 1,8
Корабельний 12,5 23,2 39,3 23,5 2,8
Місце розташування майданчиків для сміттєвих контейнерів 
Центральний 11 25,2 30,7 29,1 1,6
Заводський 6,8 28,2 40,8 20,4 2,9
Ленінський 19,3 23,9 35,8 16,5 2,8
Корабельний 7,1 32,1 21,4 23,2
Наявність лавочок 
Центральний 5,5 19,7 20,5 44,9 9,4
Заводський 9,7 23,3 25,2 35,9 5,8
Ленінський 11 25,7 32,1 22,9 8,3
Корабельний 7,6 22,5 28,9 33,9 6,8
Контроль за кількістю безпритульних тварин 
Центральний 36,2 26,8 21,3 13,4 1,6
Заводський 25,2 30,1 25,2 11,7 1,9
Ленінський 29,4 25,7 22 8,3 1,8
Корабельний 28,6 30,4 33,9 3,6
Кількість урн для сміття 
Центральний 15 13,4 30,7 34,6 5,5
Заводський 9,7 20,4 46,6 20,4 1
Ленінський 13,8 45,9 22 15,6 2,8
Корабельний 30,4 39,3 19,6 1,8 3,6
Прибирання прибудинкової території 
Центральний 4,7 7,9 26 50,4 10,2
Заводський 4,8 10,7 40,8 38,8 2,9
Ленінський 12,8 30,3 36,7 18,3 0,9
Корабельний 8,9 14,3 33,9 14,3 5,4
Прибирання сходових кліток будинку
Центральний 3,9 9,4 12,6 41,7 6,3
Заводський 5,8 12,6 29,1 40,8 5,8
Ленінський 12,8 28,4 17,4 18,3 0,9
Корабельний 12,5 8,9 32,1 3,6 1,8
Освітлення та прибирання сходових кліток будинку 
Центральний 4,7 7,1 22 37 7,2
Заводський 6,8 8,7 33 34 8,7
Ленінський 10,1 22 30,3 14,7 1,8
Корабельний 12,5 8,9 32,1 3,6 1,8
Обслуговування аварійними службами
Центральний 7,1 4,7 30,7 40,2 13,4
Заводський 5,8 13,6 42,7 26,2 6,8
Ленінський 11,9 17,4 26,6 33,9 8,3
Корабельний 5,4 25 32,1 23,2 3,6
Технічне обслуговування та ремонт ліфтів 
Центральний 4,7 5,5 31,5 22,8 6,3
Заводський 3,9 15,5 41,7 11,7 2,9
Ленінський 8,3 22 29,4 22 1,8
Корабельний 8,9 23,2 17,9 8,9 1,8
Стабільність роботи систем центрального опалення 
Центральний 4,7 7,1 23,6 31,5 7,1
Заводський 4,9 13,6 26,2 30,1 7,8
Ленінський 10,1 15,6 24,8 33,9 0,9
Корабельний 8,9 19,6 32,1 7,1 3,6
Капітальний ремонт під’їзду (вікна, стіни)
Центральний 13,4 16,5 16,5 18,1 2,4
Заводський 9,7 10,7 33 28,2 4,9
Ленінський 19,3 25,7 6,4 13,8 1,8
Корабельний 25 28,6 5,4

 Яким видом опалення Ви користуєтесь?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи хотіли б Ви, щоб у Вашому будинку було створене Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажіть, будь ласка, зі скількома найближчими сусідами ви контактуєте, спілкуєтесь найбільше?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якою мірою Ви задоволені екологічним станом міста?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якою мірою Ви задоволені чистотою Вашого району?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Якою мірою Ви задоволені чистотою Вашого району? / Район проживання

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Центральний 8,7 14,2 28,3 39,4 9,4
Заводський 5,8 12,6 49,5 28,2 3,9
Ленінський 4,6 42,2 37,6 14,7 0,9
Корабельний 7,1 21,4 53,6 17,9

 

На вашу думку, чи потрібно в Миколаєві створювати спеціальні місця для вигулу домашніх улюбленців (використовуючи в цій зоні спеціальні екопакети)

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

На Вашу думку, чи є потреба у встановленні додаткових стаціонарних громадських вбиралень / біотуалетів у місті

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Наразі, маємо змогу переглянути результати опитування стосовно благоустрою міста. Більше 50% респондентів частково або повною мірою задоволені станом доріг та їх освітленням. Але, практично зворотній результат демонструють жителі Ленінського та Корабельного районів щодо незадоволеності (48,8% та 39,3% відповідно).  Це може свідчити лише про певну незадовільну ситуацію в цих районах, так як повертаючись до комфортності та задоволеності проживання в місті Миколаєві, саме Ленінський і Корабельний райони мали найменші показники. Тобто, дані чинники задоволеності показують, що загальна невдоволеність проживанням в місті має безпосередній зв’язок з вище перерахованими факторами. Тим паче, ці райони демонструють визначальну стабільність в мірі задоволеності не тільки станом доріг, а й вивезенням сміття: Центральний (67,7%), Заводський (63.1%), і знову ж таки найнижчі показники у Ленінського та Корабельного районів. Щодо прибирання вулиць ситуація аналогічна. А от вже щодо рекреаційних зон (відкриті водойми, паркові зони, зелені насадження) тут краще показники саме у жителів Ленінського та Корабельного районів. Всі ж інші важливі критерії показали, що Центральний і Заводський район, які межують між собою, демонструють стабільність в задоволеності жителями цих районів, наприклад, наявністю лавочок або, прибиранні, прибудинкової території тощо. Загалом тенденція така, що більшу міру задоволеності надання тих чи інших послуг мають жителі Центрального та Заводського районів, там більшу міру незадоволеності мають жителі Ленінського та Корабельного районів.

Щодо загального стану благоустрою в місті, як показало опитування, миколаївці більш за все незадоволені контролем за кількістю безпритульних тварин (58,2%), кількістю урн для сміття на вулиці (43,2%), якістю води з-під крану (42%), та станом відкритих водойм (40,5%). При цьому, варто звернути увагу, що взагалі не надається послуга щодо капітального ремонту під’їздів (29,1%), а також технічного обслуговування ліфтів (25,8%). Позитивні результати, щодо задоволеності респондентів спостерігаються в таких напрямках, як: вивезення сміття (53,4%), прибирання вулиць (46,3%), обслуговування аварійними службами (41,3%).

Як видно з результатів опитування містян, переважна кількість (62%) користується централізованим опаленням, хоча через значне підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшується кількість тих, хто встановлює автономне опалення і особисто контролює використання енергоносіїв. Те ж саме стосується і ОСББ, переважна більшість миколаївців (60%) дану ідею підтримують, що на нашу думку призведе до позитивних змін та більш раціонального використання енергоресурсів.

Також виходячи із результатів опитування миколаївців щодо проблем із екологічним станом міста та загальною чистотою району, переважна більшість мешканців поставили оцінку «задовільно», що означає лише те, що можна було б і краще, але особливо цю проблему мало хто ставить на перший план. А ось вже виходячи із конкретних районів, знову ж таки, найбільшу задоволеність чистотою району проявляють жителі Центрального (48,8%) та Заводського (32,1%) районів, а найбільше невдоволення мають жителі Ленінського (46,8%) та Корабельного (28,5%) районів. На це варто звернути увагу, так як тут зберігається та ж тенденція, яка є в попередніх питаннях щодо задоволеності надання послуг відносно благоустрою міста.

Крім того, на думку 87,6% миколаївців, в місті потрібно створювати спеціальні місця для вигулу домашніх тварин з використанням екопакетів. При цьому лише 6,1% респондентів вважає це непотрібним. Більше того, 84,6% респондентів виокремили потребу у встановленні додаткових громадських біотуалетів в місті. На ці результати важливо звернути увагу, так як в даному випадку ми маємо майже абсолютну більшість у підтримці городянами даних питань. Такий результат може свідчити про гостру проблему з недостатністю громадських вбиралень у всіх районах міста, а також спеціальних місць для вигулу домашніх улюбленців.

БЛОК 4. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

            В даному дослідженні важливо було дослідити транспортну систему, так як її функціонування безпосередньо впливає на якість та комфорт проживання місцевих жителів. Результати представлені схематично з аналітичними та рекомендаційними коментарями.

 Які види транспорту Ви найчастіше використовуєте для пересування містом?

Трамвай 33,9
Тролейбус 50,4
Маршрутне таксі 91,4
Власне/службове авто 23,8
Мотоцикл/мопед 3,8
Велосипед 5,6
Таксі 19
Пересуваюсь по місту пішки 39,2

 

Які види транспорту Ви найчастіше використовуєте для пересування містом? / Вік, район проживанняБезымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскільки Ви задоволені наступними критеріями комфортності користування маршрутним таксі

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Сполучення між різними районами міста 1,3 14,2 36,5 38,7 9,4
Інтервал руху маршрутних таксі 4,3 14,9 32,4 40,3 8,1
Технічний стан маршрутних таксі 10,6 20,5 39,2 27,6 2
Внутрішнє оснащення маршрутних таксі 9,4 20,5 43,5 24,1 2,5
Пасажиромісткість 12,9 22,5 40 23,5 1
Вартість проїзду 15,9 22 32,9 24,6 4,6
Навички водія 6,6 10,9 35,4 38,2 8,9
Поведінка водія 6,3 19,2 35,7 30,9 7,8
Оснащення зупинок громадського транспорту 15,4 21,8 37,7 21,5 3,5

Наскільки Ви задоволені комфортом маршрутних таксі / Район проживання

Район проживання
Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Сполучення між різними районами міста 
Центральний 0,8 9,4 27,6 55,9 6,3
Заводський 1,9 8,7 48,5 35 5,8
Ленінський 8,3 37,6 35,8 18,3
Корабельний 3,6 46,4 32,1 12,5 5,4
Інтервал руху маршрутних таксі 
Центральний 5,5 12,6 26,8 49,5 5,5
Заводський 3,9 9,7 35 47,6 3,9
Ленінський 1,8 10,1 39,4 33,9 14,7
Корабельний 7,1 39,3 26,8 17,9 8,9
Технічний стан маршрутних таксі 
Центральний 15 17,3 37,8 26,8 3,1
Заводський 9,7 18,4 40,8 29,1 1,9
Ленінський 5,5 24,8 45,9 22 1,8
Корабельний 12,5 23,2 26,8 37,5
Внутрішнє оснащення маршрутних таксі 
Центральний 13,4 15,7 44,9 22,8 3,1
Заводський 10,7 16,5 46,6 22,3 3,9
Ленінський 4,6 27,5 48,6 18,3 0,9
Корабельний 7,1 25 25 41,1 1,8
Пасажиромісткість 
Центральний 16,5 16,5 38,6 26,8 1,6
Заводський 10,7 22,3 38,8 27,2 1
Ленінський 6,4 25,7 54,1 13,8
Корабельний 21,4 30,4 17,9 28,6 1,8
Вартість проїзду 
Центральний 13,4 15,7 29,1 33,1 8,7
Заводський 18,4 15,5 39,8 23,3 2,9
Ленінський 8,3 22,9 41,3 23,9 3,7
Корабельний 32,1 46,4 12,5 8,9
Навички водія 
Центральний 8,7 6,3 27,6 43,3 14,2
Заводський 5,8 8,7 32 38,8 14,6
Ленінський 5,5 18,3 45 29,4 1,8
Корабельний 5,4 10,7 41,1 42,9
Поведінка водія 
Центральний 7,1 18,1 26,8 38,6 9,4
Заводський 5,8 15,5 35 28,2 15,5
Ленінський 5,5 24,8 45,9 21,1 2,8
Корабельний 7,1 17,9 37,5 37,5
Оснащення зупинок громадського транспорту 
Центральний 18,9 13,4 41,7 21,3 4,7
Заводський 17,5 15,5 34 25,2 7,8
Ленінський 7,3 28,4 37,6 26,6
Корабельний 19,6 39,3 35,7 21,5 3,5

 

 Оптимальною та обґрунтованою ціною за проїзд в маршрутному таксі є:

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальною та обґрунтованою ціною за­­ проїзд в комунальному електротранспорті є:

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В який час доби Ви найчастіше користуєтесь послугами громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, маршрутні таксі)?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В який час доби Ви найчастіше користуєтесь послугами громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, маршрутні таксі)? / Вік, район проживання

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Які види транспорту Ви найчастіше використовуєте для пересування містом? / В який час доби Ви найчастіше користуєтесь послугами громадського транспорту?

  6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-16:00 16:00 – 19:00 19:00–22:00 22:00–00:00
Трамвай 53 27,6 8,2 8,2 3
Тролейбус 45,2 19,6 11,6 19,1 4,5
Маршрутне таксі 45,4 21,6 8,6 15,5 13,8 0,8

 

 

 

Чи відчуваєте Ви потребу у наявності нічних рейсів громадського транспорту (з 23:00 до 6:00)?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи відчуваєте Ви потребу у наявності нічних рейсів громадського транспорту (з 23:00 до 6:00)? / Вік, район проживання

Вік Район проживання
18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст. Центральний Заводський Ленінський Корабельний
Так 27,2 20,9 19,3 17,7 14,9 32,3 29,7 22,5 15,5
Ні 20,3 15,2 11,4 17,7 35,4 31,6 11,4 48,1 8,9

 Наскільки Ви задоволені наступними умовами для пересування по місту власним авто?

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Стан доріг 22,3 26,1 30,6 18,5 2,5
Логіка дорожніх розв’язок 7,1 18,2 34,7 31,6 8,4
Система знакування для автомобілістів 5,8 18 36,5 36,5 3,3
Рівень культури водіння 14,4 26,8 32,7 24,8 1,3
Наявність місць для паркування 6,1 25,1 46,6 21,3 1
Кількість автозаправок (АЗС) 3 6,3 27,3 35,2 28,1
Світлофори 1,3 7,3 32,2 48,6 10,6
Пішохідні переходи 2,3 9,6 34,9 42,3 10,9

Наскільки Ви задоволені наступними умовами для пересування по місту власним авто? / Район проживання

Район проживання
Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Стан доріг  
Центральний 17,3 12,6 36,2 29,1 4,7
Заводський 19,4 26,2 34 18,4 1,9
Ленінський 32,1 31,2 24,8 11 0,9
Корабельний 19,6 46,4 23,2 8,9 1,8
Логіка дорожніх розв’язок 
Центральний 6,3 11,8 22,8 48 11
Заводський 7,8 20,4 37,9 25,2 8,7
Ленінський 10,1 30,3 33 19,3 7,3
Корабельний 1,8 5,4 58,9 30,4 3,6
Система знакування для автомобілістів 
Центральний 6,3 7,9 28,3 54,3 3,1
Заводський 5,8 16,5 42,7 31,1 3,9
Ленінський 6,4 33 33,9 22,9 3,7
Корабельний 3,6 14,3 48,2 32,1 1,8
Рівень культури водіння 
Центральний 16,5 16,5 33,1 33,1 0,8
Заводський 14,6 26,2 28,2 29,1 1,9
Ленінський 13,8 37,6 27,5 19,3 1,8
Корабельний 10,7 30,4 50 8,9
Наявність місць для паркування 
Центральний 6,3 10,2 48,8 33,9 0,8
Заводський 2,9 27,2 47,6 21,4 1
Ленінський 7,3 33 42,2 15,6 1,8
Корабельний 8,9 39,3 48,2 3,6
Кількість автозаправок (АЗС) 
Центральний 4,7 1,6 22,8 37 33,9
Заводський 1,9 2,9 30,1 27,2 37,9
Ленінський 2,8 16,5 33,9 25,7 21,1
Корабельний 1,8 3,6 19,6 64,3 10,7
Світлофори 
Центральний 2,4 3,1 22,8 55,9 15,7
Заводський 1 7,8 33 50,5 7,8
Ленінський 12,8 40,4 36,7 10,1
Корабельний 1,8 5,4 35,7 51,8 5,4
Пішохідні переходи 
Центральний 2,4 7,1 19,7 52 18,9
Заводський 1,9 13,6 32 44,7 7,8
Ленінський 3,7 9,2 44 34,9 8,3
Корабельний 8,9 57,1 30,4 3,6

 Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту? / Стать, вік, матеріальне забезпечення, район проживання

 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Так 47,3 52,7 38,5 19,6 14,9 16,9 10,1
Ні 44,9 55,1 18,2 19,8 19,4 18,2 24,32

 

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Які види транспорту Ви найчастіше використовуєте для пересування містом? / Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту? 

Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту?
Так Ні
Трамвай 39,6 60,4
Тролейбус 35,7 64,3
Маршрутне таксі 38 62
Власне/службове авто 36,2 63,8
Мотоцикл/мопед 46,7 53,3
Таксі 37,3 62,7
Пересуваюсь по місту пішки 34,8 65,2

 Чому використання велосипеду як транспортного засобу в Миколаєві у даний час є некомфортним?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чому використання велосипеду як транспортного засобу в Миколаєві у даний час є некомфортним? / Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту?

Чи готові Ви використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту?
Ні
Боюсь їздити по миколаївських дорогах 15,8
Маю машину 13,8
Немає велодоріжок 19,4
Не дозволяє здоров’я 23,5
Немає змоги приймати душ після поїздки 1,2
Не маю коштів на велосипед 4,9
Це незручно 21,1
Це не престижно 0,4

 

Наскільки Ви задоволені наступними умовами для пересування містом пішки

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Достатність пішохідних переходів 3,8 11,4 33,7 41 10,1
Достатність світлофорів 3,5 11,4 30,6 44,1 10,4
Справність світлофорів 3 16,5 31,9 37 11,6
Дотримання водіями правил дорожнього руху 14,4 21,3 36,2 25,1 3

 Наскільки Ви задоволені наступними умовами для пересування містом пішки/ Район проживання

Район проживання
Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Достатність пішохідних переходів  
Центральний 1,6 3,9 19,7 59,8 15
Заводський 2,9 17,5 28,2 39,8 11,7
Ленінський 8,3 15,6 44 25,7 6,4
Корабельний 1,9 8,9 55,4 30,4 3,6
Достатність світлофорів 
Центральний 1,6 7,1 19,7 63 8,7
Заводський 2,9 12,6 27,2 45,6 11,7
Ленінський 8,3 13,8 37,6 28,4 11,9
Корабельний 14,3 48,2 28,6 8,9
Справність світлофорів 
Центральний 1,6 10,2 27,6 44,1 16,5
Заводський 4,9 21,4 36,9 26,2 10,7
Ленінський 4,6 13,8 29,4 43,1 9,2
Корабельний 26,8 37,5 28,6 7,1
Справність світлофорів 
Центральний 15,7 18,1 38,6 23,6 3,9
Заводський 17,5 22,3 27,2 27,2 5,8
Ленінський 14,7 24,8 33 26,6 0,9
Корабельний 5,4 19,6 53,6 21,4

Отже, в першу чергу було виявлено (пропонувалось обрати 3 види транспорту, які найчастіше використовуються), що найпопулярнішим видом транспорту, яким користуються миколаївці для пересування по місту є маршрутне таксі (91,4%), крім того власним авто користується лише 23,8 % респондентів, що демонструє досить невелику кількість автовласників в Миколаєві. Також набуває популярності велосипедне пересування, як транспорт його обрало лише 5,6% респондентів, при цьому 37,5% миколаївців виявили готовність використовувати велосипед як основний засіб пересування по місту. В основному це молодь (38,5%) з середнім достатком (48%). Основною причиною, чому вони це не роблять зараз є відсутність велодоріжок в місті (30%), а також небезпечні миколаївські дороги (18,9%).

Але більш визначальним фактором є те, що 62,5% миколаївців не готові переходити на велосипед, як на основний транспортний засіб для пересуванню по місту. Основними причинами було виявлено: не дозволяє здоров’я (23,5%), незручність використання велосипеду (21,1%), а також відсутність велодоріжок (19,4%). Це свідчить про зовсім нерозвинену інфраструктуру для ведення активного та екологічного способу життя, в даному випадку використовуючи велосипед. Фактор нестачі коштів на придбання велосипеду склав менше 5% відповідей респондентів, що навіть підпадає під статистичну похибку.

Щодо вікових категорій, то тут все просто, комунальним електротранспортом більш за все користуються люди поважного віку (54%) і молодь (50,7%), саме  ці категорії мають пільги на проїзд. Відносно районів проживання, найбільше використовують трамваї (44%) і тролейбуси (32,2%)  в Ленінському районі, скоріш за все виходячи із того, що інфраструктура електротранспорту краще розвинена в цьому районі, у порівнянні з повною її відсутністю в Корабельному районі.

Жителі Миколаєва відчувають потребу у нічних рейсах громадського транспорту. Про це свідчить 80% відповідей опитаних, серед яких найбільшу частку становить молодь (27,2%), а найменшу становить найстарше покоління (14,9%).

А ось виходячи із більш детального питання щодо комфортності користуванням маршрутними таксі, ми бачимо що  найбільш задоволеними у сполученні між різними районами міста, жителі Центрального (62,2%) та Ленінського (54,1%) районів. Найбільше незадоволених транспортним сполученням в Корабельному районі (50%). Щодо інтервалу руху, технічного стану, внутрішнього оснащення та пасажиромісткості значно більше незадоволення виявляють саме жителі Корабельного району (в середньому близько 40% опитаних). Щодо характеристики вартості проїзду, найбільшу невдоволеність виявляють також жителі Корабельного району (78,5%), для порівняння всього лише  у 31,2% жителів Ленінського району викликає незадоволення вартість проїзду. Та ж ситуація і з оснащенням зупинок громадського транспорту, 69,8% жителів Корабельного району незадоволення оснащенням зупинок громадського транспорту. Наприклад, в Заводському районі таких жителів 33%. Тому, виходячи з даних результатів дослідження, міській владі та громадським активістам варто звернути значну увагу на значне невдоволення жителів Корабельного району транспортною системою, яка там функціонує, та більш детально вивчити проблеми існуючої транспортної системи в цілому!

Попри дискусії щодо вартості проїзду в маршрутному таксі, більшість респондентів 37% підтримали існуючий наразі тариф в 4 грн., а в комунальному транспорті з існуючою ціною погодилось 38% респондентів, понизити до 1 грн. запропонували 43,8%, але підвищити до 2 грн., запропонувало 17%. Ми вважаємо, що цей результат варто прийняти до уваги і детально вивчити причини, які можуть спровокувати добровільне підвищення ціни на проїзд в комунальному електротранспорті.

Щодо показників по часу користування послугами громадського транспорту, то тут немає особливих відмінностей по районам проживанню чи віку, окрім однієї особливості, що ніхто з жителів Корабельного району не відмітив, що користується громадським транспортом у період 22:00-00:00. Це пов’язано скоріш за все з відсутністю нічного громадського транспорту, який би їздив у віддалені мікрорайони Корабельного. Це також потрібно взяти до уваги при врахуванні проблем з транспортною системою у жителів Корабельного району.

Власне авто це не тільки перевага в пересуванні по місту і за його межами та підкреслення власної індивідуальності, а й досить велика відповідальність за дотримання правил та культури дорожнього руху. Відповідно до всіх розглянутих критеріїв, задоволеність у водіїв викликають лише кількість АЗС (загалом 63,3%) і наявність світлофорів (59,2%) та пішохідних переходів (53,2%). Всі інші критерії набрали в своїй більшості негативний відгук. Ось наприклад, найбільше незадоволених станом доріг (63,3%) та логікою дорожніх розв’язок (40,4%) проживає в Ленінському районі. Крім того ця незадоволеність у водіїв Ленінського району спостерігається і по всім іншим показникам. Наприклад, система знакування для автомобілістів набрала 39,4% незадоволених в Ленінському районі, на відміну від водіїв Центрального району, в якому таких 14,2% . По всім іншим показникам результати приблизно однакові, але особливістю є те, що рівнем культури водіння найбільше задоволені водії Центрального (33,9%) та Заводського (31%) районів, при цьому системою світлофорів та пішохідних переходів також найбільше задоволених в цих двох районах. Ці фактори взаємозалежні, чим правильніше розставлені світлофори та пішохідні переходи – тим вища буде культура водіння.

Наостанок, в цьому блоці розглянемо результати по задоволеності пересуванням пішки. Загальні висновки показують, що в трьох районах окрім Корабельного результати задоволеності умовами пересування містом пішки достатньо високі. Але в Корабельному більше незадоволених (35,7%) ніж задоволених (28,1%) дотриманням водіями правил дорожнього руху. Насправді, це досить прогнозовано, виходячи із проблемної ситуації з транспортною системою в цьому районі загалом.

 БЛОК 5. БЕЗПЕКА

 Виходячи з піраміди потреб Абрахама Маслоу, другим щаблем і так званою базовою потребою людини є потреба в безпеці. Ми проаналізували  основні моменти безпечності проживання в Миколаєві виходячи із районів проживання та статево-вікової когорти.

Чи стикались Ви, Ваші родичі або друзі протягом останніх півроку з однією із нижче перелічених проблем?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи стикались Ви, Ваші родичі або друзі протягом останніх півроку з однією із нижче перелічених проблем? / Чи звертались Ви, Ваші родичі або друзі за вирішенням цієї ситуації до поліції?

Так, і отримав необхідну допомогу Так звертався, але допомогу не отримав ні, ніколи не звертався до поліції
Крадіжка із проникненням до помешкання 20 48 32
Крадіжка автомобіля і устаткування 65 25 10
Кишенькові крадіжки та крадіжки сумок, тощо 38,5 7,7 53,8
Вбивство 100
Галасування сусідів 19,7 4,2 76,1
Напади та грабіж 56,3 25 18,7
Вандалізм та нищення майна 50 33,3 16,7
Сутички з пияками чи наркоманами 17,9 28,6 53,6

 Наскільки Ви задоволені безпекою (почуваєтесь безпечно) коли Ви…

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Самі вдома і хтось дзвонить у двері 1,3 4,1 24,8 45,3 24,6
У під’їзді 4,1 13,4 26,3 39,2 17
На вокзалі, автостанції, зупинці громадського транспорту 6,3 9,6 37,7 33,9 12,4
В центрі міста 2,3 5,8 24,3 47,8 19,7
В міських парках 6,1 17,2 26,8 36,5 13,4
У Вашому мікрорайоні 6,1 10,4 37 33,7 12,9
По дорозі із зупинки додому 4,3 9,1 36,2 38,2 12,2

 Наскільки Ви задоволені безпекою (почуваєтесь безпечно) у Вашому мікрорайоні? / Район проживання 

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Центральний 4,7 9,4 28,3 43,3 14,2
Заводський 5,8 8,7 32 33 20,4
Ленінський 2,8 9,2 52,3 26,6 9,2
Корабельний 16,1 17,9 35,7 26,8 3,6

 Наскільки Ви задоволені безпекою (почуваєтесь безпечно) коли Ви… / Стать, вік 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Самі вдома і хтось дзвонить у двері 
Зовсім незадоволений 40 60 20 40 40
Частково незадоволений 62,5 37,5 31,3 31,3 12,5 6,3 18,8
Однакою мірою задоволений та незадоволений 42,9 57,1 28,6 12,2 14,3 19,4 25,5
Частково задоволений 39,7 60,3 26,3 20,7 18,4 17,9 16,8
Цілком задоволений 57,7 42,3 21,6 227 19,6 18,6 17,5
У під’їзді 
Зовсім незадоволений 50 50 18,8 12,5 31,3 31,3 6,3
Частково незадоволений 41,5 58,5 34 17 11,3 13,2 24,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 39,4 60,6 28,8 15,4 13,5 20,2 22,1
Частково задоволений 45,8 54,2 25,8 23,2 23,2 13,5 14,2
Цілком задоволений 58,2 41,8 16,4 22,4 13,4 23,9 23,9
На вокзалі, автостанції, зупинці громадського транспорту 
Зовсім незадоволений 24 76 48 16 8 12 16
Частково незадоволений 31,6 68,4 26,3 13,2 15,8 15,8 28,9
Однакою мірою задоволений та незадоволений 46,3 53,7 24,2 18,8 18,1 18,8 20,1
Частково задоволений 51,5 48,5 28,4 21,6 18,7 20,1 11,2
Цілком задоволений 51 49 12,2 24,5 20,4 12,2 30,6
В центрі міста 
Зовсім незадоволений 11,1 88,9 44,4 11,1 22,2 22,2
Частково незадоволений 43,5 58,5 39,2 17,4 17,4 13 13
Однакою мірою задоволений та незадоволений 40,6 59,4 17,7 14,6 16,7 24 27,1
Частково задоволений 46,6 53,4 27 21,2 19,6 18 14,2
Цілком задоволений 55,1 44,9 26,9 25,6 15,4 10,3 21,8
В міських парках  
Зовсім незадоволений 20,8 79,2 29,2 8,3 29,2 20,8 12,5
Частково незадоволений 50 50 39,7 17,6 14,7 11,8 16,2
Однакою мірою задоволений та незадоволений 45,3 54,7 16 21,7 17 21,7 23,6
Частково задоволений 44,4 55,6 27,1 20,1 18,8 20,1 13,9
Цілком задоволений 56,6 43,4 22,6 22,6 15,1 9,4 30,2
У Вашому мікрорайоні  
Зовсім незадоволений 33,3 66,7 29,2 16,7 20,8 12,5 20,8
Частково незадоволений 41,5 58,5 34,1 17,1 4,9 19,5 24,4
Однакою мірою задоволений та незадоволений 44,5 55,5 27,4 16,4 22,6 16,4 17,1
Частково задоволений 47,4 52,6 21,8 23,4 18 21,8 15
Цілком задоволений 54,9 45,1 23,5 23,5 11,8 11,8 29,4
По дорозі із зупинки додому 
Зовсім незадоволений 17,6 82,4 23,5 5,9 35,3 17,6 17,6
Частково незадоволений 44,4 55,6 38,9 13,9 5,6 11,1 30,6
Однакою мірою задоволений та незадоволений 42,7 57,3 29,4 18,9 17,5 18,2 16,1
Частково задоволений 50,3 49,7 22,5 21,2 19,9 19,2 17,2
Цілком задоволений 52,1 47,9 16,7 27,1 14,6 16,7 25

В першу чергу варто зазначити, що за даними проведеного опитування було виявлено, що 46,3% респондентів особисто не стикались із кримінальними чи адміністративними правопорушеннями спрямованими на підрив їх особистої безпеки. Це досить хороший показник, так як Миколаїв не можна назвати кримінальнім містом виходячи із того, що ще 18,1 % респондентів стикались із таким адміністративним порушенням, як галасування сусідів. Всі інші мали в значно меншій мірі негативний досвід безпосередньої зустрічі з тими проблемами, які відносяться до кримінальних.

Також було зроблено порівняння злочинів з якими люди стикались та ступенем вирішення їх ситуації за допомогою поліції. Таким чином високий рівень допомоги отримали в таких ситуаціях як крадіжка автомобіля і устаткування (65%), напади та грабіж (56,3%) а також вандалізм та нищення майна (близько 50%). При цьому, найменший ступінь звернення до поліції був зафіксований в ситуаціях пов’язаних з галасуванням сусідів (76,1%), а також з кишеньковими крадіжками (53,8%) і сутичками з пияками чи наркоманами (53,6%). При зверненні допомоги не отримали у випадку крадіжки з проникненням до помешкання (48% серед тих, хто стикався з проблемою). Отже, загалом поліція досить ефективна в місті, але часто люди не звертаються при дрібних правопорушеннях, чи в тому випадку, коли самі можуть уладнати проблему, яка виникла.

Щодо питання задоволеності власною безпекою, то найбільш безпечно миколаївці себе почувають у власних помешканнях (69,9%), а також в Центрі міста (67,5%). А от найбільшу незадоволеність безпекою відчувають в міських парках (23,3%). Скоріш за все це відбувається через велику кількість кримінальних правопорушень, які часто відбуваються в паркових зонах у нічний період часу. Що ж до задоволеності безпекою в конкретних районах міста, то задоволеність власною безпекою проявляють жителі Центрального (57,5%) та Заводського (53,4%) районів міста. А от найбільшу незадоволеність мають жителі Корабельного району (34%). Це досить високий показник, особливо у порівнянні з незадоволеністю жителями інших районів міста. На це варто звернути увагу, так як третя частина жителів Корабельного району не почувають себе в безпеці у власному місті!

БЛОК 6: ЗДОРОВ’Я

Зазначте, наскільки Ви задоволені станом свого здоров’я

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначте, наскільки Ви задоволені станом свого здоров’я / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Зовсім не задоволений(на) 62,5 37,5 37,5 12,5 12,5 37,5
Не задоволений (на) 54 55 25 10 12,5 12,5 40
Нейтрально 33,9 66,1 23,1 12,4 16,5 23,1 24,8
Частково задоволений(на) 47,1 52,9 22,9 26,5 21,2 18,2 11,2
Цілком    задоволений(на) 66,1 33,9 39,3 23,2 14,3 10,7 12,5

Одна з найяскравіших закономірностей полягає в існуванні зворотньої залежності між віком і рівнем відповідальності за своє здоров’я.  Щодо вікових особливостей поведінки, пов’язаної зі здоров’ям, то від віку залежить ступінь регулярності піклування людини про своє здоров’я, а отже і задоволенням його стану. У першій половині життя (до 30 років) вона зумовлена, головним чином, сформованістю потреби в самозбереженні, а у другій половині життя (після 30 років) – фактичним станом здоров’я.

Вік і самооцінка здоров’я перебувають в зворотній залежності. Рубіж, на якому відбувається «стрибок» у погіршенні стану здоров’я, – це приблизно 30-35 років. За даними опитування, рівень задоволеності станом здоров’я більше у молоді до 30 років (39,3%) на противагу людей старшого віку, яке коливається від 23,2 % у людей 30-39 років до 12,5% у людей старше 60 років. Це і не дивно, так як з віком ставлення до здоров’я набуває суперечливого характеру: так, з одного боку, з віком цінність здоров’я зростає, а з другого – рівень поведінки, спрямованої на його підтримку і зміцнення, знижується.

Серед жінок, задоволеність здоров’ям значно нижча (33,9%) проти (66,1%), що скоріш всього зумовлено слабшим імунітетом до різних захворювань.

 Коли Ви занедужуєте (наприклад, з’явилась температура, біль у горлі, кашель), що Ви робите у першу чергу?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Коли Ви занедужуєте (наприклад, з’явилась температура, біль у горлі, кашель), що Ви робите у першу чергу? / Стать та вік 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Займаюсь самолікуванням (лікування народними методами, травами) 43,5 56,5 19,6 13 21,7 21,7 23,9
Займаюсь самолікуванням (лікування відомими мені хімічними препаратами) 51,2 48,8 25 26,2 17,3 16,1 15,5
Телефоную до родичів та раджусь із ними яким чином лікуватись 48,3 51,7 58,6 10,3 3,4 13,8 13,8
Іду в аптеку та раджусь із фармацевтом 35 65 17,5 15 25 17,5 25
Одразу звертаюсь до лікаря 42,9 57,1 26,8 23,2 12,5 17,9 19,6

 У разі виникнення проблем зі здоров’ям, миколаївці в основному займаються самолікуванням відомими хімічними препаратами (42,5%), у 2 рази менше лікуються народними методами та травами (23,3%). Цікаво, що молодь більше надає перевагу хімічним препаратам (25%), а ці ліки коштують набагато більше, аніж народні трави, якими переважно користуються люди похилого віку (23,9%). У цієї ж категорії, довіра до представників аптек також вища (25%), хоча молодь звертається до лікаря частіше (26,8%).

Більшість жінок з розумінням ставляться до медичних пересторіг, частіше відвідують профільних спеціалістів (57,1%), а от чоловіки – ні (42,9%). Може, тому вони в Україні живуть на 12-15 років менше за жінок, у яких вікові захворювання виявляють частіше на ранніх стадіях.

 У якому медичному закладі Ви проходили лікування?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як показує опитування, більшість миколаївців звертаються саме до державних поліклінік (84,1%), аніж до приватних (15,9%), що суттєво відрізняються в оплаті медичних послуг.

Наскільки Ви задоволені наступними характеристиками медичних послуг, які Ви отримали  під час останнього візиту? 

 

 

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Рівень якості послуг 5,8 13,4 40,3 32,7 7,8
Кваліфікація медичного персоналу 3,3 9,6 45,6 31,6 9,9
Наявність необхідного медичного обладнання 9,6 24,6 37,5 22,3 6,1
Достатність медикаментів, за які мені не треба платити окремо 31,1 25,6 28,4 10,6 5,3

Наскільки Ви задоволені наступними характеристиками медичних послуг, які Ви отримали  під час останнього візиту? / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Рівень якості послуг 
Зовсім незадоволений 34,8 65,2 26,1 21,7 17,4 4,3 30,4
Частково незадоволений 43,4 56,6 30,2 22,6 17 11,3 18,9
Однакою мірою задоволений та незадоволений 47,8 52,2 28,3 16,4 16,4 17,6 21,4
Частково задоволений 48,1 51,9 17,8 20,2 22,5 20,9 18,6
Цілком задоволений 38,7 61,3 38,7 29 6,5 25,8
Кваліфікація медичного персоналу 
Зовсім незадоволений 38,5 61,5 30,8 23,1 7,7 7,7 30,8
Частково незадоволений 34,2 65,8 29 18,4 18,4 15,8 18,4
Однакою мірою задоволений та незадоволений 49,4 50,6 27,2 17,8 16,1 17,8 21,2
Частково задоволений 48,8 51,2 17,6 20,8 24,8 17,6 19,2
Цілком задоволений 33,3 66,7 41 25,6 5,1 23,1 5,1
Наявність необхідного медичного обладнання 
Зовсім незадоволений 39,5 60,5 21,1 21,1 21,1 7,9 28,9
Частково незадоволений 45,4 54,6 27,8 22,7 15,5 18,6 15,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 44,6 55,4 27 16,9 14,2 20,9 20,9
Частково задоволений 52,3 47,7 20,5 17 26,1 15,9 20,5
Цілком задоволений 41,7 58,3 37,5 33,3 12,5 16,7
Достатність медикаментів, за які мені не треба платити окремо 
Зовсім незадоволений 39,5 60,5 22,7 21,8 21 12,6 21,8
Частково незадоволений 47,5 52,5 23,8 14,9 18,8 19,8 22,8
Однакою мірою задоволений та незадоволений 53,6 46,4 27,7 21,4 14,3 19,6 17
Частково задоволений 40,5 59,5 31 16,7 14,3 21,4 16,7
Цілком задоволений 42,9 57,1 33,3 28,6 19 19

 У зв’язку з тим, що респондентам хоча б 1 раз довелося звернутися в поліклініку за медичною допомогою, більшість з них 40,3% були частково задоволені рівнем якості надання медичної допомоги. Трохи менше половини опитаних (45,6%) були частково не задоволені або частково задоволені кваліфікацією медичного персоналу, наявністю медичного обладнання (37,5%), достатністю медикаментів, за які слід платити окремо (28,4%) зовсім незадоволені. За віковими показниками, молодь більш задоволена якістю послуг (38,7%) (кваліфікацією персоналу 41%), (наявністю необхідного обладнання (37,5%), (достатністю медикаментів 33,3%) аніж люди похилого віку. Це можливо пов’язано з тим, що пенсіонери не один раз зверталися до лікарів протягом свого життя і мають з чим порівнювати.

В сучасних умовах медичні заклади не мають достатнього бюджетного фінансування на оновлення технічного обладнання, забезпечення хворих медикаментами. Це породжує у відвідувачів негативне ставлення до якості медичних послуг.

 Наскільки Ви задоволені візитом до державного медичного закладу, зважаючи на фінансові витрати?

Візит був безкоштовним 37.2
Мені довелося заплатити у касу у межах встановленого тарифу 20.8
Я добровільно заплатив(-ла) лікареві за роботу суму, яка була для мене прийнятною 24.3
Я заплатив(-ла) на прохання лікаря суму, яка була для мене прийнятною 11.9
Я заплатив(-ла) на вимогу лікаря суму, яка була для мене обтяжливою 4.8
Лікар вимагав велику суму за оплату своєї роботи, яку я не зміг(-ла) оплатити, відтак  відмовився(-лася) від послуг лікаря 1

 Таким чином, рівень медичних послуг в місті Миколаїв нижче, в порівнянні з європейським рівнем. Тому, головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості шляхом підвищення якості та доступності медичних послуг

 Як Ви ставитесь до ідеї впровадження страхової медицини (безкоштовне лікування за умов укладення страхового договору, який передбачає сплату Вами щомісячних страхових внесків)?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як Ви ставитесь до ідеї впровадження страхової медицини? / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Позитивно, я підтримую цю ідею 49 51 27 23 18,5 18 13,5
Залежно від того, яку суму потрібно буде сплачувати 42,5 57,5 29,9 14,9 19,4 20,1 15,7
Негативно 42,6 57,4 13 19,7 11,5 11,5 44,3

Результати опитування показали, що більшість населення міста усвідомлює об’єктивну необхідність введення страхової медицини і підтримує цей захід реформування системи охорони здоров’я (50,6%від усіх опитаних). Простежується й певна залежність між рівнем доходів населення, а отже, його платоспроможністю, та рівнем готовності до запровадження страхової медицини (33,9%).

Негативно ставляться до страхової медицини люди пенсійного віку (44,3%), так як їх дохід не буде дозволяти робити страхові внески.

 БЛОК 7: ДОЗВІЛЛЯ

Якими зайняттями ви займалися у вільний час впродовж останнього місяця?

Заняття спортом (ранкова гімнастика, тренування у спортзалі) 33,7
Активний відпочинок (ковзани, прогулянки у парку, катання на велосипеді) 35,9
Поїздка за місто (для відпочинку на природі/дачі) 36,5
Екскурсійна подорож 12,4
Відвідування кінотеатру 41,8
Відвідування театрів 21,3
Відвідування концертів у філармонії, органному залі 9,4
Відвідування музеїв 8,1
Відвідування бібліотек 9,9
Дозвілля у ресторані, кав’ярні, тощо 39,5
Громадська робота 8,1
Читання літератури 47,3
Відвідування курсів, гуртків, студій 6,8
Індивідуальна творчість (створення музики, віршів, прози, малювання) 21,8
Відвідування релігійної установи (церкви, молитовного дому, синагоги інше) 8,1
Спілкування у соціальних мережах 51,4
Комп’ютерні ігри 26,6
Пошук інформації в Інтернеті 60,3
Перегляд телебачення 72,7
Перегляд фільмів вдома 73,7
Читання друкованої преси 41,5
Читання інформаційної продукції у електронному форматі 38
Просто відпочинок, байдикування. 50,1

 

Проаналізувавши дане питання, можна виокремити 6 основних занять, якими займалися миколаївці протягом останнього місяця:

 • Перегляд фільмів вдома (73,7%);
 • Перегляд телебачення (72,7%);
 • Пошук інформації в Інтернеті (60,3%);
 • Спілкування в соціальних мережах (51,4%);
 • Просто відпочинок, байдикування (50,1%)

Критичність ситуації полягає в тому, що дані види занять передбачають сидіння вдома. Це означає, що в місті дуже мало осередків, де люди можуть згаяти свій вільний час, осередків, які є привабливими як у фінансовому плані, так і у різноманітті.

Найменше люди займаються наступними:

 • Відвідування курсів, гуртків, студій (6,8%);
 • Громадська робота (8,1%);
 • Відвідування музеїв (8,1%);
 • Відвідування релігійної установи (8,1%);
 • Відвідування концертів у філармонії, органному залі (9,4%);
 • Відвідування бібліотек (9,9%).

Це означає, що культурний та освітній рівень населення міста має недостатній рівень через відсутність різноманіття місць культурного відпочинку або їх непривабливість, незважаючи на те, що у Миколаєві присутні гуртки, музеї та 2 великі бібліотеки.

 Якими зайняттями ви займалися у вільний час впродовж останнього місяця? / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Заняття спортом 52,6 47,4 31,6 25,6 18 16,5 8,3
Активний відпочинок 43,7 56,3 25,4 23,9 18,3 19 13,4%
Поїздка за місто 43,7 56,3 25 22,2 20,8 20,1 11,8
Екскурсійна подорож 28,6 71,4 16,3 20,4 26,5 30,6 6,1
Відвідування кінотеатру 47,9 52,1 34,5 31,5 20 8,5 5,5
Відвідування театрів 38,1 61,9 21,4 27,4 20,2 17,9 13,1
Відвідування концертів у філармонії, органному залі 54,1 45,9 16,2 18,9 18,9 29,7 16,2
Відвідування музеїв 46,9 53,1 25 12,5 12,5 40,6 9,4
Відвідування бібліотек 41 59 38,5 10,3 17,9 17,9 15,4
Дозвілля у ресторані, кав’ярні, тощо 48,1 51,9 32,7 21,2 21,2 15,4 9,6
Громадська робота 59,4 40,6 21,9 9,4 40,6 18,8 9,4
Читання літератури 42,2 57,8 19,8 23,0 17,1 20,3 19,8
Відвідування курсів, гуртків, студій 48,1 51,9 44,4 18,5 11,1 14,8 11,1
Індивідуальна творчість 37,2 62,8 22,1 17,4 23,3 17,4 19,8
Відвідування релігійної установи 28,1 71,9 15,6 15,6 18,8 25 25
Спілкування у соціальних мережах 47,3 52,7 36 21,7 20,2 14,3 7,9
Комп’ютерні ігри 61 39 34,3 26,7 21 12,4 5,7
Пошук інформації в Інтернеті 47,1 52,9 34,9 22,3 18,9 17,2 6,7
Перегляд телебачення 42,9 57,1 22 17,8 20,2 18,8 21,3
Перегляд фільмів вдома 47,1 52,9 28,2 20,3 19,6 18,2 13,7
Читання друкованої преси 42,1 57,9 17,1 16,5 19,5 21,3 25,6
Читання електронної інформаційної продукції 52 48 31,3 18,7 23,3 16 10,7
Просто відпочинок, байдикування. 42,4 57,6 31,8 17,2 22,7 16,2 12,1

 

Слід зазначити, що інтенсивність та різноманітність занять у вільний час зменшується залежно від віку, а деякі види занять притаманні більше саме молодому поколінню. Наприклад, спілкування в соціальних мережах 36% проти 7,9%, комп’ютерні ігри 34,3% проти 5,7%.

Єдині вид занять, де переважають люди похилого віку над молоддю, це читання друкованої преси 25,6% проти 17,1%. У свою чергу, читання літератури (19,8% проти 19,8%) та перегляд телебачення (21,3% проти 22%) не сильно відрізняються у відповідях респондентів за віковим цензом.

Це пов’язано з тим, що молодь надає перевагу більше електронним носіям. Не слід забувати і той факт, що місця та види занять для відпочинку для людей передпенсійного та пенсійного віку дуже обмежені, тому створюється такий контраст у відповідях.

Цікавим є той факт, що жінки більше схильні до подорожей (71,4%), ніж чоловіки (28,6%). Саме іх стосується також індивідуальна творчість (62,8% проти 37,2%). В усіх інших сферах відповіді відрізняються малою мірою.

 Наскільки Ви задоволені можливостями, які створені для проведення дозвілля у Миколаєві?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскільки Ви задоволені можливостями, які створені для проведення дозвілля у Миколаєві? / Стать та вік 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Зовсім не задоволений(на) 56,3 43,7 31,3 12,5 37,5 12,5 6,3
Не задоволений (на) 50,9 49,1 26,4 30,2 17 11,3 15,1
Нейтрально 44,3 55,7 24 17,4 16,2 21 21,6
Частково задоволений(на) 47,9 52,1 29,4 21 16 17,6 16
Цілком    задоволений(на) 35 65 20 15 22,5 15 27,5

Яке видно з діаграми, більшість респондентів однаково задоволені та незадоволені (42,3%) можливостями для проведення дозвілля. Але, незважаючи на малий вибір дозвіллєвих практик, люди 60 і старше цілком задоволені можливостями, які створені для проведення дозвілля (27,5%). Це ж стосується і жінок (65%).

 Як часто упродовж останніх півроку Ви відвідували наступні заклади/заходи? 

 

 

Кожного тижня Раз на два тижні Раз на місяць Раз на три місяці Раз на півроку Взагалі не відвідував
Театри 4,3 2,8 5,3 16,2 41,3 30,1
Музеї 6,1 3,5 2,8 9,4 41,5 36,7
Концерти 3 5,6 10,6 14,9 35,2 30,6
Кінотеатри 3,5 12,9 22 18 24,3 19,2
Галереї 6,3 4,3 5,1 8,1 36,7 39,5
Бібліотеки 7,1 5,8 6,1 9,9 37,2 33,9
Торгово-розважальні центри. 8,4 18,7 17,7 12,7 23,8 18,7

 Як часто упродовж останніх півроку Ви відвідували наступні заклади/заходи? / Стать та вік 

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Театри
Кожного тижня 52,9 47,1 41,2 17,6 11,8 11,8 17,6
Раз на два тижні 36,4 63,6 27,3 36,4 9,1 9,1 18,2
Раз на місяць 42,6 57,1 28,6 23,8 19 4,8 23,8
Раз на три місяці 34,4 65,6 26,6 15,6 18,8 31,3 7,8
Раз на півроку 49,1 50,9 27,6 20,9 17,8 16,6 17,2
Взагалі не відвідував 47,9 52,1 20,2 18,5 18,5 16 26,9
Музеї
Кожного тижня 45,8 54,2 25 29,2 20,8 16,7 8,3
Раз на два тижні 35,7 64,3 21,4 14,3 21,4 14,3 28,6
Раз на місяць 45,5 54,5 63,6 18,2 18,2
Раз на три місяці 43,2 56,8 24,3 18,9 18,9 35,1 2,7
Раз на півроку 50 50 25,6 20,7 15,9 17,7 20,1
Взагалі не відвідував 42,8 57,2 24,1 17,9 20 15,2 22,8
Концерти
Кожного тижня 66,7 33,3 16,7 25 8,3 41,7 8,3
Раз на два тижні 45,5 54,5 36,4 22,7 18,2 9,1 13,6
Раз на місяць 50 50 28,6 21,4 14,3 14,3 21,4
Раз на три місяці 40,7 59,3 30,5 23,7 25,4 15,3 5,1
Раз на півроку 43,9 56,1 26,6 20,1 15,1 20,1 18
Взагалі не відвідував 47,1 52,9 20,7 15,7 19 16,5 28,1
Кінотеатри
Кожного тижня 57,1 42,9 28,6 28,6 14,3 21,4 7,1
Раз на два тижні 51 49 43,1 21,6 21,6 5,9 7,8
Раз на місяць 50,6 49,4 37,9 27,6 13,8 10,3 10,3
Раз на три місяці 42,3 57,7 22,5 28,2 22,5 22,5 4,3
Раз на півроку 40,6 59,4 20,8 11,5 19,8 26 21,9
Взагалі не відвідував 44,7 55,3 9,2 10,5 13,2 18,4 48,7
Галереї
Кожного тижня 52 48 40 20 20 12 8
Раз на два тижні 23,5 76,5 17,6 23,5 23,5 17,6 17,6
Раз на місяць 40 60 30 25 20 15 10
Раз на три місяці 53,1 46,9 28,1 12,5 25 18,8 15,6
Раз на півроку 41,4 58,6 26,2 20,7 15,9 18,6 18,6
Взагалі не відвідував 50,6 49,4 23,1 19,2 16,7 17,9 23,1
Бібліотеки
Кожного тижня 57,1 42,9 35,7 10,7 28,6 14,3 10,7
Раз на два тижні 39,1 60,9 13 30,4 21,7 17,4 17,4
Раз на місяць 45,8 54,2 37,5 20,8 16,7 4,2 20,8
Раз на три місяці 48,7 51,3 28,2 12,8 10,3 23,1 25,6
Раз на півроку 40,1 59,9 27,2 21,8 15,6 18,4 17
Взагалі не відвідував 50 50 21,6 19,4 19,4 18,7 20,9
Торгово-розважальні центри
Кожного тижня 48,5 51,5 30,3 27,3 18,2 18,2 6,1
Раз на два тижні 56,8 43,2 33,8 29,7 18,9 10,8 6,8
Раз на місяць 37,1 62,9 31,4 17,1 15,7 28,6 7,1
Раз на три місяці 56 44 30 22 24 20 4
Раз на півроку 41,5 48,5 23,4 17 14,9 16 28,7
Взагалі не відвідував 40,5 59,5 10,8 10,8 17,6 14,9 45,9

 Третина опитаних миколавців  віком від 18 до 60 і старше за останні 6 місяців жодного разу не відвідали театр (30,1%), музеї (36,7%), концерти (30,6% ), бібліотеки (33,9%). Водночас, незначна кількість опитаних заявила, що за останні 6 місяців не відвідували кінотеатри (19,2%) та торгово-розважальні центри (18,7%). У той же час менше третини (22%) відвідує їх (17,7%) раз на місяць.

Найчастіше саме жінки відвідують дані місця, а не чоловіки.

 Яким видом спорту Ви займаєтесь у вільний час?

Футбол 8,9
Баскетбол 2,5
Волейбол 2,5
Настільний теніс 4,3
Плавання 4,1
Єдиноборства 1,8
Біг 3,8
Шахи 3,0
Легка атлетика 1,8
Фітнес 13,2
Не займаюсь жодним видом спорту 54,2

Більше половини миколаївців не займаються жодним видом спорту (54,2%), що говорить про те, що в місті не розвинені матеріально-технічні бази для розвитку різних спортивних секцій. Винятком може служити хіба що фітнес, який займаються 13,2% респондентів. 

Наскільки Ви задоволені достатністю спортивної інфраструктури у Миколаєві (спортзали, відкриті спортивні майданчики)?

 

 

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Приватні спортзали 2 5,1 28,6 41 23,3
Державні спортзали та відкриті спортивні майданчики 15,9 24,1 41,8 14,2 5,1

 Оцінка достатності спортивної інфраструктури є визначальним показником формування можливостей для занять спортом та фізкультурою, що з одного боку має вплив на рівень здоров‘я мешканців, а з іншого боку створює основу для зростання спортивних досягнень. Згідно отриманих результатів, мешканці міста в основному однаковою мірою задоволені та незадоволені приватними (28,6%) та державними спортзалами (41,8%), останні потребують капітального ремонту.

 Як Ви ставитесь до збільшення кількості туристів у Миколаєві?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Як Ви ставитесь до збільшення кількості туристів у Миколаєві? / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Цілком негативно 33,3 66,7 16,7 16,7 16,7 33,3 16,6
Радше негативно 47,8 52,2 30,4 21,7 8,7 39,1
Нейтрально 43 57 31,2 12,9 19,4 17,2 19,4
Радше позитивно 46,1 53,9 26,5 22,5 17,6 17,6 15,7
Цілком позитивно 47,4 52,6 22,2 21,6 18,1 19,9 18,1

Кількість туристів засвідчує привабливість міста. Миколаїв має неабиякий архітектурний, історичний, культурний ресурс, який є цікавим для потенційних туристів (Аквапарк «Водолій», «Льодовий каток», Зоопарк тощо), хоча і поступається іншим містам України. Проблема постає у правильному та розумному його використанні.

Зважаючи на це, більшість миколаївців цілком позитивно ставляться до збільшенні кількості туристів (43,3%), яких і не так багато.

БЛОК 8: ОСВІТА І НАУКА

Як би Ви загалом оцінили якість сучасної освіти?

 

 

Дуже висока Скоріше висока Середня Скоріше низька Дуже низька Важко відповісти
Дошкільна освіта 3,5 22,8 49,6 14,2 5,1 4,8
Середня освіта 3,8 21,8 50,1 15,4 4,3 4,6
Вища освіта 4,8 27,6 39,2 18,5 6,8 3

Результати анкетування миколаївців дозволяють констатувати середню задоволеність розвитком дитини в дитячому саду (49,6%), у школі (50,1%) та в університеті (39,2%). Це означає, що система освіти потребує подальшого реформування та запровадження європейських стандартів.

 Які, на вашу думку, має недоліки сьогоднішня система освіти України?

Слабка матеріально-технічна база 70,5
Невідповідність структури освіти потребам ринку праці 38,7
Недостатній рівень самостійності ВНЗ 13,5
Низький культурний рівень учнів, студентів, їх незацікавленість у якісній освіті 25,4
Невідповідність змісту і форм викладання вимогам ринку праці 14,2
Невизнання дипломів більшості вітчизняних ВНЗ у світі 14,5
Корумпованість навчальних закладів різного рівня 19,8
Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ порівняно зі світовим рівнем 17
Низький професійний рівень педагогів 8,7
Застарілі, ідеологізовані або кон’юнктурні підручники 5,9
Неефективне фінансування 13,2
Низька заробітна плата педагогів 23,9
Важко відповісти 2,3

 Недоліками сьогоднішньої системи освіти миколаївці обрали наступні:

 • Слабка матеріально-технічна база (70,5%);
 • Невідповідність структури освіти потребам ринку праці (38,7%);
 • Низький культурний рівень учнів, студентів, їх незацікавленість у якісній освіті (25,4%).

В принципі це прогнозовано. Нажаль, ринок освітніх послуг, який обслуговують крім вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації, ще й заклади І—ІІ рівнів, не готовий повністю задовольнити попит роботодавців у кадрах та оперативно реагувати на зміни їхніх потреб. Нині функціонування ринку освітніх послуг є, певною мірою, автономним. У результаті значна кількість підприємств відчуває гостру потребу у кваліфікованих робітниках за виробничими професіями – токарях, ливарниках, ковалях, термістах, слюсарях-інструментальниках, фрезерувальниках тощо.

 Які, на вашу думку, має недоліки сьогоднішня система освіти України?  / Вік та освіта 

Вік
18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Слабка матеріально-технічна база 23,8 21,3 19,1 17,7 18,1
Невідповідність структури освіти потребам ринку 20,4 19,1 19,7 19,7 21,1
Недостатній рівень самостійності ВНЗ 20,9 32,1 9,4 15,1 22,6
Низький культурний рівень учнів 31 21 14 20 14
Невідповідність змісту і форм вимогам ринку праці 32,7 16,1 25 14,3 8,9
Невизнання дипломів більшості ВНЗ України у світі 35,1 15,8 10,5 21,1 17,5
Корумпованість навчальних закладів різного рівня 35,9 17,9 16,7 15,4 14,1
Низький рівень якості освіти в українських ВНЗ 20,9 23,9 13,4 28,4 13,4
Низький професійний рівень педагогів 23,5 20,6 14,7 14,7 26,5
Застарілі, підручники 13 30,4 26,1 21,7 8,7
Неефективне фінансування 38,5 11,5 13,5 11,5 25
Низька заробітна плата педагогів 19,1 12,8 23,4 16 28,7

 Які ви вважаєте більш актуальні проблеми дошкільної освіти? 

Недостатнє фінансування: 70,5
Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: 38,7
Кадрові питання: 16,8
Перевантаження дошкільних навчальних закладів: 36,9
Виникають проблеми під час неврегульованих і частих перевірок контролюючими органами різних установ. 13,2
Санітарні правила та нормативи облаштування та утримання дошкільних закладів застарілі(потребують нової редакції) 23,4
Благодійні фонди 8,7
Соціальний статус працівників дошкільної освіти: низька заробітна плата, педагогічне навантаження 34,4

 Які ви вважаєте більш актуальні проблеми дошкільної освіти? / Вік та освітаБезымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На думку жителів міста, позитивні зміни, необхідні для досягнення оптимального рівня якості освіти та вирішенні наступних проблем:

 • Недостатнє фінансування (70,5%);
 • Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (38,7%);
 • Перевантаження дошкільних навчальних закладів (36,9%).

Все ж таки, головною глобальною проблемою, яка породжує вищезазначені локальні – є неефективне фінансування дошкільної освіти, яке не вирішує нагальних питань.

 Як Ви ставитеся до переходу школи на 12-річний термін навчання?

 Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно даної діаграми, переважна більшість населення негативно (59,5%) відносяться до запровадження 12-и річного навчання у школах, і 28,1% вагаються з відповіддю, скоріше за всього через те, що це питання їх вже не зачепить.

Дана тенденція пояснюється тим, що людям накладно платити за ще один рік навчання, особливо ще і тому, що на якість надання освітніх послуг це не вплине.

 Як Ви ставитеся до переходу школи на 12-річний термін навчання? / Вік та освіта

Вік  
18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст. Середня загальна Середня спеціальна Базова вища (бакалавр) Повна вища
Позитивно 26,5 20,4 20,4 14,3 18,4 8,2 40,8 18,4 32,7
Негативно 29,8 17,9 19,1 15,3 17,9 13,2 25,1 23,4 37,4
Важко відповісти 17,1 23,4 13,5 24,3 21,6 19,8 36 24,3 19,8

На Вашу думку, отримання диплому про вищу освіту сьогодні – це, перш за все, можливість?

Побудувати успішну кар’єру 53,4
Стати високоосвіченою, культурною людиною 50,9
Бути матеріально забезпеченим 34,4
Отримати певний соціальний статус 47,1
Працевлаштуватись за кордоном 17
Не служити в армії 14,9
Самоствердитися, реалізувати амбіції 32,2
Продовжити сімейні традиції 13,2
Важко відповісти 11,9

 Незважаючи на те, що диплом про вищу освіту сьогодні не має такої цінності, як це було за часів СРСР та в перші роки незалежності України, коли освіта була більш якіснішою, а робочі місця гарантувались. Миколаївці виділили наступні можливості, які дає документ про закінчення ВНЗ:

 • Побудувати успішну кар’єру (53,4%);
 • Стати високоосвіченою, культурною людиною (50,9%);
 • Отримати певний соціальний статус (47,1%).

Обрані варіанти дозволяють стверджувати, що диплом лише підвищує статус випускника, а можливість матеріально себе забезпечити (34,4%) чи реалізувати свої амбіції (32,2%) відходять на другий план.

Так як наші дипломи не в повній мірі визнаються за кордоном, то цей варіант респонденти майже не розглядали (17%). А продовження сімейних традицій зараз вже не в тренді (13,2%).

 На Вашу думку, отримання диплому про вищу освіту сьогодні – це, перш за все, можливість? / Вік та освіта

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Який напрям освіти є сьогодні найбільш перспективним на ринку праці?

Юридична 37,5
Економічна 47,1
Медична 37,7
Мовна (іноземні мови) 31,1
Інженерно-технічна 44,6
Журналістська 16,5
Політологічна 8,6
Воєнна 21
Педагогічна 6,6
Фундаментальні науки (фізика, хімія, біологія, математика тощо) 12,4
Гуманітарна (історія, філософія, психологія, літературознавство тощо) 8,1
Екологічна 3,3
Інше 3,3
Важко відповісти 6,3

 Зважаючи на зміни тенденції щодо переходу від робітничих професій та професій, пов’язаних з наданням послуг, миколаївці виділили наступні перспективні напрями освіти на ринку праці:

 • Економічна (47,1%);
 • Інженерно-технічна (44,6%);
 • Юридична (37,5%);
 • Медична (37,5%).

Економічна та юридична освіта була завжди в тренді, але зараз їх кількість на стільки велика, що не вистачає робочих місць. IT-сфера перспективна в плані того, що це найбільш затребувана професія на ринку праці не лише в Україні, але і за кордоном, а також дозволяє відчувати себе спокійно у фінансовому плані.

 Який напрям освіти є сьогодні найбільш перспективним на ринку праці? / Вік та освітаБезымянный

БЛОК 9: ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ

 Чи є Ви представником…

Так Ні
Громадської організації 12,2 87,8
Спортивного клубу, товариства 11,1 88,9
Релігійної організації 7,1 92,9
Профспілки 18,7 81,3
Партії або політичного угрупування 4,1 95,9
Мистецької організації (театр, хор, танцювальний гурток, тощо) 6,3 93,7

Якою мірою Ви погоджуєтеся з нижче наведеними твердженнями?

Зовсім незадоволений Частково незадоволений Однакою мірою задоволений та незадоволений Частково задоволений Цілком задоволений
Соціальні проблеми з’явилися за часів незалежності України, за радянських часів такого не було. 17,5 18,2 24,8 22 17,5
Соціальні проблеми присутні у будь-якому суспільстві, яке розвивається у напрямку демократії. 7,1 13,9 30,4 31,9 16,7
Пересічний мешканець не повинен долучатися до вирішення соціальних проблем, адже йому достатньо і своїх особистих проблем. 22,8 31,9 22,8 15,7 6,8
Що б не робив пересічний мешканець для вирішення соціальних проблем це і так нічого не змінить. 14,4 25,1 31,9 18,5 10,1
Такі дії як дотримання законів, добре виконання своєї роботи, участь у виборах -це те, що мешканці можуть зробити для вирішення соціальних проблем. 5,6 11,9 25,1 36,7 20,8
Вирішити соціальні проблеми можна привернувши увагу ЗМІ та влади різноманітними акціями протесту, мітингами тощо. 6,6 7,8 31,9 40 13,7
Якщо мешканці хочуть вирішити соціальні проблеми, то вони повинні взятись за їхнє вирішення самостійно (наприклад, допомагати дітям сиротам, влаштовувати толоки поряд зі своїм будинком, тощо). 2 10,4 36,5 30,6 20,5

 Якою мірою Ви погоджуєтеся з нижче наведеними твердженнями? / Стать, вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст
Соціальні проблеми з’явилися за часів незалежності України, за радянських часів такого не було.
Зовсім незадоволений 37,7 62,3 27,5 24,6 20,3 13 14,5
Частково незадоволений 58,3 41,7 34,7 19,4 18,1 18,1 9,7
Однакою мірою задоволений та незадоволений 50 50 31,6 21,4 16,3 15,3 15,3
Частково задоволений 40,2 59,8 18,4 17,2 20,7 18,4 25,3
Цілком задоволений 42 58 15,9 15,9 13 24,6 30,4
Соціальні проблеми присутні у будь-якому суспільстві, яке розвивається у напрямку демократії
Зовсім незадоволений 28,6 71,4 21,4 10,7 14,3 21,4 32,1
Частково незадоволений 41,8 58,2 27,3 21,8 7,3 18,2 25,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 46,7 53,3 26,7 17,5 20 16,7 19,2
Частково задоволений 51,6 48,4 28,6 18,3 20,6 16,7 15,9
Цілком задоволений 43,9 45,1 19,7 28,8 18,2 19,7 13,6
Пересічний мешканець не повинен долучатися до вирішення соціальних проблем, адже йому достатньо і своїх особистих проблем
Зовсім незадоволений 46,7 53,3 26,7 22,2 13,3 20 17,8
Частково незадоволений 45,2 54,8 30,2 23 17,5 15,1 14,3
Однакою мірою задоволений та незадоволений 50 50 22,2 18,9 23,3 17,8 17,8
Частково задоволений 37,1 62,9 16,1 17,7 19,4 16,1 30,6
Цілком задоволений 51,9 48,1 37 3,7 11,1 25,9 22,2
Що б не робив пересічний мешканець для вирішення соціальних проблем це і так нічого не змінить
Зовсім незадоволений 47,4 52,6 22,8 14 14 24,6 24,6
Частково незадоволений 46,5 53,5 25,3 31,3 18,2 13,1 12,1
Однакою мірою задоволений та незадоволений 48,4 51,6 27 17,5 21,4 18,3 15,9
Частково задоволений 39,7 60,3 27,4 13,7 15,1 13,7 30,1
Цілком задоволений 45 55 25 17,5 15 25 17,5
Такі дії як дотримання законів, добре виконання своєї роботи, участь у виборах -це те, що мешканці можуть зробити для вирішення соціальних проблем
Зовсім незадоволений 45,5 54,5 18,2 9,1 9,1 45,5 18,2
Частково незадоволений 42,6 57,4 27,7 19,1 14,9 10,6 27,7
Однакою мірою задоволений та незадоволений 54,5 45,5 28,3 13,1 23,2 12,1 23,2
Частково задоволений 33,8 66,2 24,1 24,1 17,2 19,3 15,2
Цілком задоволений 58,5 41,5 26,8 23,5 15,9 18,3 15,9
Вирішити соціальні проблеми можна привернувши увагу ЗМІ та влади різноманітними акціями протесту, мітингами тощо
Зовсім незадоволений 61,5 38,5 23,1 19,2 19,2 15,4 23,1
Частково незадоволений 41,9 58,1 25,8 19,4 6,5 12,9 35,5
Однакою мірою задоволений та незадоволений 43,7 56,3 27,8 13,5 19 17,5 22,2
Частково задоволений 42,4 57,6 27,2 24,7 18,4 16,5 13,3
Цілком задоволений 55,6 44,4 18,5 20,4 18,5 25,9 16,76
Якщо мешканці хочуть вирішити соціальні проблеми, то вони повинні взятись за їхнє вирішення самостійно (наприклад, допомагати дітям сиротам, влаштовувати толоки поряд зі своїм будинком, тощо)
Зовсім незадоволений 62,5 37,5 37,5 37,5 25
Частково незадоволений 36,6 63,4 29,3 7,3 12,2 17,1 34,1
Однакою мірою задоволений та незадоволений 46,5 53,5 26,4 14,6 22,9 15,3 20,8
Частково задоволений 47,1 52,9 27,3 26,4 14 16,5 15,7
Цілком задоволений 45,7 54,3 19,8 23,5 18,5 25,9 12,3

Як часто протягом останніх півроку Ви …

Дуже не часто Не часто Іноді Часто Дуже часто
Облагороджував(-ла) територію поряд зі своїм будинком 22,0 15,2 22,3 25,3 14,9
Робив(-ла) зауваження іншим мешканцям за порушення громадського спокою 21,8 14,4 26,1 26,6 11,1
Брав(-ла) участь у круглих столах, спрямованих на вирішення соціальних проблем 58 15,9 9,4 12,2 4,6
Брав(-ла) участь у соціальних, волонтерських акціях 47,8 19,5 16,5 12,4 3,8
Брав(-ла) участь у діяльності суспільних рухів 59,7 16,7 10,6 9,6 3,3
Відвідував(-ла) благодійні заходи 50,4 18,5 15,2 11,6 4,3
Брав(-ла) активну участь у діяльності політичних партій 64,3 14,9 10,9 6,3 3,5
Брав(-ла) активну участь у діяльності громадських організацій 60,5 14,2 12,4 7,6 5,3
Підписував(-ла) клопотання чи протест 58 12,9 16,5 8,9 3,8
Брав(-ла) участь у демонстрації, акції протесту проти когось/чогось 69,9 11,9 9,1 6,3 2,8
Переказував(-ла) принаймні 1% від свого доходу на рахунок благодійних організацій 45,9 16,7 14,2 13,2 10,1

 

Якою основною мовою ви користуєтесь у побуті?

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

Так як Миколаїв вважається російськомовним містом, тому і не дивно, що саме російську мову більшість використовує у побуті (77,7%)

Якою основною мовою ви користуєтесь у побуті? / Стать та вік

Стать Вік
Чоловіча Жіноча 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і ст.
Українською 39,9 60,2 28,4 22,7 15,9 20,5 12,5
Російською 47,7 52,3 25,2 18,6 18,3 17 20,9

Рівень володіння іноземними мовами є досить низьким – так вважають 53,7% респондентів. Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером в рамках Болонського процесу, то українські ВНЗ здійснюють навчальний процес відповідно до європейських стандартів володіння іноземною мовою.

Тому, рівень володіння зменшується в залежності від віку респондента: від 33,9% (18-29 років) до 17,9% (60 років і старше). І з кожним роком, якщо створити для цього умови, частка вільного володіння усною та письмовою мовою буде лише зростати.

Оцініть, будь ласка, Ваш рівень володіння іноземною мовою, не включаючи російську / Вік та освітаБезымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи хотіли б Ви…

Так Ні
Брати участь у нарадах із посадовцями, присвячених вирішенню важливих для міста питань 53,2 46,8
Висувати свої пропозиції щодо стратегічного розвитку міста 52,7 47,3
Балотуватися у депутати до Миколаївської міської ради 20,5 79,5

Дане питання показує, що люди хочуть приймати участь в обговоренні стратегії розвитку міста (53,2%, 52,7%), але безпосередньо приймати участь у втіленні проектів більшість не бажає (79,5%) шляхом балотування до міської ради.

Чи протягом останніх півроку Ви особисто стикались із прикладами корупції чи хабарництва серед…

Так Ні Не було контакту
Представників органів місцевого самоврядування 7,3 42,5 50,1
Працівників ЖЕКу 9,6 44,3 46,1
Персоналу у сфері послуг 30,6 44,3 25,1
Осіб, що працюють у сфері транспорту 10,6 49,9 39,5
Працівників військових комісаріатів 7,6 33,7 58,7

Щодо корупції, то найбільший показник корумпованості засвідчений у сфері послуг (30,6%), найменший – в органах місцевого самоврядування (7,3%). Насторожує той факт, що хабарництво присутнє навіть серед міської влади, що лише підвищує рейтинг корумпованості міста.