no-photo

Наукова діяльність

 • 16 Травня, 2016 no-photo
  СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  У статті розглянуті соціальні страхи, які притаманні українцям, їх різновиди та чинники, що їх викликають.Зазначені функції та модуси соціальних страхів. Проаналізованірезультати соціологічних досліджень …

  Продовжити читати...
 • 13 Травня, 2016 no-photo
  ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

  УДК 316.654-047.37: 339.924: 061.1ЄС – В.М. Мельничук. У статті проаналізовано результати емпіричних досліджень громадської думки про євроінтеграційні процеси. Ключові слова: громадяни, євроінтеграція, громадська думка, дослідження, …

  Продовжити читати...
 • Василий Мельничук
  Роль вищої освіти в соціально-професійній мобільності української молоді

  Анотація. У статті розкрита сутність поняття «мобільність», зміст освіти як соціального феномену, її функції, чинники, соціально-структурні й особистісні передумови. Проаналізовані соціальні теорії вивчення …

  Продовжити читати...
 • 12 Травня, 2016 Максим Козачук
  Студентські протести в україні: причини, особливості, результати. Соціологічний аналіз

  Анотація. У статті було розглянуто, особливості та причини студентських протестів в Україні. Також виявлено, яким чином студентські бунти стали індикаторами прояву загальнонаціональних настроїв …

  Продовжити читати...
 • business_1
  ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІОЛОГІЇ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО КІНЦЯ XVIII СТ

  УДК 316.614.4 – Мельничук В.М., аспірант кафедри соціології факультету соціології Чорноморського державного університету імені П. Могили. Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти професійного самовизначення особистості у поглядах …

  Продовжити читати...
 • no-photo
  ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗОВОГО СТАНУ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  УДК 316.42:364-322(477) – Козачук М.Б., аспірант кафедри соціології факультету соціології Чорноморського державного університету імені П. Могили. Анотація. У статті проаналізовано волонтерський рух в аспекті активізації громадянського суспільства в …

  Продовжити читати...
 • no-photo
  ПОЯВА НОВИХ ВИДІВ ВОЛОНТЕРСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

  УДК 316.485.26:364-322 (477) – Козачук М.Б., аспірант кафедри соціології факультету соціології Чорноморського державного університету імені П. Могили. Анотація. У статті проаналізовано волонтерський рух в Україні в умовах …

  Продовжити читати...
 • no-photo
  НОВІ ВИДИ ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ, ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

  УДК 316.485.26:364-322 (477) – Козачук М.Б., аспірант кафедри  соціології факультету соціології Чорноморського державного університету імені П. Могили. Анотація. У статті проаналізовано волонтерський рух в Україні в умовах …

  Продовжити читати...
 • no-photo
  ПРОТОВОЛОНТЕРСТВО, ЯК ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЛЮДСТВА

  УДК 316.485.26:364-322 (477) – Козачук М.Б., аспірант кафедри соціології факультету соціології  Чорноморського державного університету  імені П. Могили Анотація. У статті проаналізовано протоволонтерство, як особливий період в …

  Продовжити читати...